Mediu

Rompetrol Rafinare s-a dezvoltat de-a lungul anilor într-un model de referință al industriei locale de rafinare. Rezultatele ultimilor 3 ani s-au îmbunătățit constant pe baza abordărilor durabile din cadrul fiecărei inițiative pe care am avut-o: investiția în tehnologii mai curate, creșterea calității produselor, reducerea costurilor operaționale și a consumului de energie.

Am reușit să atingem acest nivel de performanță în primul rând prin adoptarea și respectarea unor standarde ridicate, precum și prin grija pe care o purtăm pentru oamenii noștri și mediul în care operăm.


O promisiune pentru generațiile viitoare

 

Ne-am asumat față de noi înșine și față de toate părțile cointeresate să ne desfășurăm activitățile și să ne dezvoltăm produsele în totală conformitate cu legislația de mediu aplicabilă fiecărei zone în care operează compania noastră.

Pentru a ne îndeplini promisiunea, am elaborate strategii interne pe care le respectăm și actualizăm constant. Respectând aceste principii directoare interne, putem să armonizăm obiectivele noastre operaționale cu cele mai stricte reguli și reglementări de mediu.

Strategii pentru impact minim asupra mediului

 
 • Alinierea activităților și facilităților cu reglementările și cerințele de mediu naționale și internaționale.
 • Minimizarea incidentelor de mediu și a consumului de resurse naturale prin instructaj adecvat, procese îmbunătățite și progrese în tehnologie
 • Îmbunătățirea sistemului certificat de gestionare a mediului (ISO 14001) implementat în cadrul tuturor facilităților noastre.
 • Reducerea emisiilor poluante variate și a emisiilor gazelor cu efect de seră prin optimizarea operațiunilor și tehnologiilor pentru o mai bună eficiență energetică.
 • Furnizarea instruirii regulate pentru angajații noștri cu privire la modurile de a reduce impactul asupra mediului.
 • Reducerea cantității de deșeuri rezultate din operațiunile noastre, mai ales a deșeurilor periculoase.
 

2018 - Recorduri istorice de producție, cu impact redus asupra mediului

 

Petromidia:

 • Cel mai mic Indice de Intensitate Energetică – 96,1%
 • Cel mai mic consum de energie (aprox. 2,97 GJ/mt)

Vega

 • Consumul de energie a scăzut cu 3% față de 2017
 • Cel mai mic consum de energie înregistrat vreodată – 2,43 GJ/mt

Petrochimie

 • Reducerea consumului de energie de la 18,71 GJ/mt la 18,18 GJ/mt
În plus, emisiile de CO2 ale Diviziei de Rafinare (platformele Petromidia și Vega împreună cu Divizia Petrochimică) au continuat să scadă, reducându-se cu 1,4% față de anul precedent. Totodată, Grupul a continuat să golească reziduurile istorice din Batalul nr. 1, proces inițiat în 2017, ca parte a strategiei de a conserva biodiversitatea și resursele de apă și de a contracara degradarea terenurilor.


2017 - Recorduri istorice de producție, cu impact redus asupra mediului


Petromidia:

 • Indexul de intensitate energetică (EII) a atins un nivel record- 99,9%
 • Scăderea EII cu 15 puncte vs. 2012 (99,99 vs 114,9)
 • Reducerea cu 44% a costului de procesare
 • Emisiile CO2 au scăzut cu 6,7%
 • Reducerea consumului de energie cu 5% (3.04 GJ/to), la o cantitate zilnică de 16,700 tone materii prime procesate/zi
Vega:
 • Reducerea consumului de energie cu 2,2% (2.65 GJ/to), la o cantitate zilnică de 1,022 tone materii prime procesate/zi
 • Reducerea emisiilor Nox si SO2 cu 12%
Divizia Petrochimică:
 • Reducerea consumului de energie cu 7% (18.7 GJ/to), la o cantitate anuala de 166,444 tone materii prime procesate
 • Reducerea consumului de apă cu 4% in cadrul rafinăriei Petromidia și diviziei de petrochimie


2016 - Anul etalon de îmbunătățire


Petromidia:

 • cel mai scăzut Index de intensitate energetică (măsoară eficiența energetică) - 97,94%
 • costul cel mai scăzut de procesare din ultimii 10 ani - USD 16,7/t
 • emisiile CO2 au scăzut cu 8%

Vega: 

 • cel mai scăzut nivel de pierderi tehnologice - 1,1% wt
 • cel mai scăzut cost de procesare - USD 39,7/mt;
 • reducerea consumului energetic cu 4% (la 2,71 GJ/t)
 • reducerea consumul de apă cu 7%

Divizia Petrochimică:

 • 2,5% mai puțină energie consumată față de 2015
 • emisiile de CO2 au scăzut cu 18%
 • 23% mai puțină apă consumată de Rafinăria Petromidia și Divizia Petrochimică