Postat la 26.02.2021, 18:02 Comunicate de presă

Rezultatele financiare afectate de contextul de piaţă în 2020

Indicatori Consolidaţi*

 

2020

2019

Cifra de afaceri brută

USD

3.465.662.381

5.186.124.223

EBITDA

USD

988.520

131.130.649

Rezultat net

USD

(220.152.178)

(48.977.553)

Nota: Situaţiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. şi cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. Rompetrol Gas S.R.L si Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a reuşit în 2020 să-şi protejeze şi să-şi menţină în funcţiune unităţile de producţie – rafinăriile Petromidia Navodari şi Vega Ploieşti, divizia de petrochimie, în contextul impactului negativ generat de pandemia COVID-19.

Cu eforturi considerabile, compania a continuat să fie un pilon de stabilitate pentru angajaţi, clienţi, parteneri de business, autorităţi locale şi centrale, atât prin susţinerea economiei naţionale şi regionale (investiţii, contribuţii), cât şi prin produsele obţinute (carburanţi auto şi de aviaţie, bitum, polimeri, hexan, etc).

Astfel, compania a înregistrat anul trecut o cifra brută de afaceri de circa 3,5 miliarde USD, în scadere cu 33% fata de indicatorul similar din 2019. În acelasi timp, rezultatul operaţional consolidat (EBITDA) a consemnat o scădere, ajungând la aproape un milion de dolari, iar rezultatul net a înregistrat o valoare negativă de 220 de milioane USD.

Măsurile restrictive adoptate pe plan intern si regional/internaţional pentru protejarea şi limitarea răspândirii COVID-19 s-au reflectat şi în scăderea abruptă a cererii pentru produsele petroliere (carburanţi auto, combustibil pentru sectorul aviatic), o volatilitate ridicată a cotaţiilor internaţionale pentru carburanţi, dar şi in marjele negative de rafinare. De exemplu, marja netă de rafinare înregistrată de rafinăria Petromidia Năvodari a coborât anul trecut la o valoare negativa de -11,2 USD/tonă, de la o valoare pozitivă de 13,7 USD/tonă în 2019.

Impactul măsurilor adoptate la nivel european s-a reflectat în evoluţia capacităţii de rafinare din 2020, care a consemnat o scădere de aproximativ 50 millioane de tone ţiţei/an (unităti închise, trecute în conservare sau convertite) faţă de 2019. La acest nivel, s-au adaugat alte 100 milioane de tone afectate temporar, pentru alinierea la conditiile din piaţă (revizii tehnice, reducerea gradului de procesare – de la o medie de 80-85% în 2019 la circa 70% in 2020).

La nivelul unităţilor de producţie operate de Rompetrol Rafinare, gradul de utilizare a capacităţilor de rafinare înregistrat anul trecut a fost de circa 72% pentru Petromidia Năvodari, în scădere cu 25%. Scăderea a fost generată de contextul general, dar şi de lucrările de revizie din perioada martie – aprilie (1.500 lucrări, peste 100 de contractori din Romania, peste 4.000 de persoane implicate).

Pe de altă parte, gradul de utilizare al rafinăriei Vega Ploieşti a fost de 110%, capacitate explicată prin rezultatele remarcabile atinse în obţinerea de produse cu valoare adăugată, cum ar fi de bitumul, produs necesar lucrărilor de infrastructură din România.

Revizia generală este o măsură necesară şi obligatorie pentru desfăşurarea activităţilor în deplină siguranţă, pentru protejarea angajaţilor şi a comunităţilor din zonă, dar şi pentru continuarea programelor de investiţii şi reducere a impactului asupra mediului înconjurător.

Valoarea totală a exporturilor realizate în 2020 de rafinăriile Petromidia, Vega şi Divizia de Petrochimie a Rompetrol Rafinare s-a ridicat la aproximativ 646 de milioane de dolari, menţinându-se o prezenţă constantă pe pieţele regionale, în ciuda condiţiilor vitrege cauzate de cererea scăzută de carburanţi.

Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 1,14 miliarde USD pe tot parcursul anului 2020.

Principalii acţionari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).

Segmentul de rafinare*

Indicator financiar

 

2020

2019

Cifra de afaceri brută

USD

2.732.749.319

4.417.308.906

EBITDA

USD

(33.378.262)

108.211.674

Rezultat net

USD

(203.644.662)

(16.882.860)

Indicator operaţional

     

Materii prime prelucrate - Petromidia

kt

4.864

6.331

Materii prime procesate - Vega

kt

364

436

Vânzări carburanţi intern

kt

2.380

2.557

Vânzări carburanţi export

kt

1.248

2.169

*Activitatea de rafinare cuprinde rezultatele societatii Rompetrol Rafinare referitoare la rafinariile Petromidia si Vega. Rompetrol Rafinare calculeaza marja bruta de rafinare dupa cum urmeaza - (Vanzari de produse petroliere – Costul materiei prime )/Volumul vanzarilor. Marja neta de rafinare este profitul operational (EBITDA) impartit la volumul vanzarilor.

În 2020 rafinăria Petromidia Năvodari a procesat peste 4,8 milioane de tone de materii prime, obţinând 1,16 milioane de tone de benzină şi peste 2,6 milioane de tone de motorină şi combustibil special de aviaţie.

De altfel, rafinăria Petromidia a reuşit să obţină peformanţe operaţionale remarcarbile, într-un context de piaţă nefavorabil: cel mai mare randament de combustibil diesel din istorie – 51,8%wt şi un randament al produselor albe aproape de nivelul de referinţă din 2019 – 85,9%wt. De asemenea, pierderea tehnologică a fost de doar 0,89%wt, iar indicele de intensitate energetică s-a ridicat la 99,17%.

Rafinăria Petromidia, cea mai mare unitate de profil din România şi una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre, a continuat programele de optimizare a proceselor de producţie (creşterea capacităţii de procesare împreună cu creşterea productivităţii de produse valoroase, reducerea pierderilor tehnologice, optimizare reţetelor de materii prime, etc.) şi eficientizare a costurilor de operare (eficienţă energetică şi reducerea costurilor de procesare), programe începute în anul 2014 şi continuate până în prezent.

În ceea ce priveşte rafinăria Vega Ploieşti, unic producător intern de bitum şi hexan, unitatea a înregistrat în 2020 o producţie record de bitum – 120kt. Rezultate bune au fost obţinute şi la următoarele capitole: pierdere tehnologică (0,75%wt), consum energetic (2,57 GJ/t) şi disponibilitate mecanică (98,7%).

Rafinăria din Ploieşti se află în sinergie perfectă cu rafinăria Petromidia Năvodari - cea mai mare din România şi una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. Astfel, Petromidia îi asigură integral rafinăriei din Ploieşti materiile prime/semifabricate necesare obţinerii de produse speciale cu o valoare adăugată ridicată.

Segmentul de petrochimie*

Indicator financiar

 

2020

2019

Cifra de afaceri brută

USD

149.171.871

173.446.415

EBITDA

USD

(26.274.984)

(29.149.694)

Rezultat net

USD

(37.313.397)

(48.355.331)

Indicator operaţional

     

Propilenă procesată

kt

117

153

Etilenă procesată

kt

66

38

Producţie totală polimeri

kt

143

127

Total vânzări din producţia proprie

kt

160

162

Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din societatea Rompetrol Rafinare si activitatea societatii Rompetrol Petrochemicals SRL.

Productia totală de polimeri al Diviziei de Petrochimie a fost de 143 kt în 2020, în creştere de 13% comparativ cu 2019, când producţa totală de polimeri a fost de 127 kt. Creşterea producţiei de polimeri a fost determinată, în principal, de programul de funcţionare al instalaţiei LDPE (polietilene de joasă densitate) în anul 2020.

Divizia de petrochimie a reuşit, în 2020, dezvoltarea cu succes a unui nou produs (RMB30H), un sort special de polipropilenă dedicat măştilor medicale de protecţie. Acesta asigură stratul din mijloc al maştii, cel mai important pentru filtrarea şi protejarea împotriva agenţilor patogeni.

RMB30H este destinat, în special, pentru obţinerea de material pentru filtrare, dar şi pentru alte aplicaţii în zona de produse medicale (măşti de protecţie, echipamente de unică folosinţă) sau zona industrială (filtre profesionale cu rată mare de absorbţie).

Instalaţia de Polietilenă de Joasă Densitate (LDPE) a segmentului de petrochimie funcţionează 100% cu etilenă din import, iar instalaţia de Polipropilenă (PP) funcţionează cu materie primă produsă şi livrată intern de către rafinăria Petromidia.

Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilenă şi polietilene din România, reuşind constant să-şi majoreze cota de piaţă şi pe categorile secundare de produse.

Segmentul de distribuţie*

Indicator financiar

 

2020

2019

Cifra de afaceri brută

USD

2.455.679.338

3.078.017.249

EBITDA

USD

58.987.554

51.571.501

Rezultat net

USD

19.592.252

18.662.421

Indicator operaţional

     

Cantităţi carburanţi - retail

kt

799

789

Cantităţi carburanţi - en-gros

kt

1.190

1.296

Cantităţi GPL vândute

kt

351

417

*Segmentul de distributie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics si Rompetrol Gas

Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuţie a înregistrat peste 2,45 miliarde USD în anul 2020, iar în ceea ce priveşte rezultatul operaţional (EBITDA), a fost atins un nivel de 59 de milioane USD, cu 7,4 milioane USD peste nivelul atins în 2019.

Prin măsurile adoptate pentru prevenirea şi reducerea răspândirii COVID-19, toate staţiile Rompetrol au fost operaţionale în 2020, respectând recomandările şi deciziile adoptate de autorităţile locale şi centrale. Mai mult, prin dezvoltarea de noi servicii, extinderea reţelei de benzinării, dar şi menţinerea la nivel ridicat a activităţilor de distribuţie carburanţi, vânzările prin staţiile Rompetrol - retail au înregistrat anul trecut o creştere de 1%, până la un nivel de aproximativ 800.000 tone.

În Romania, reţeaua de distribuţie carburanţi s-a extins anul trecut cu 27 de noi staţii, din care 17 unităti au fost staţii Partener Rompetrol şi Rompetrol Express, iar 10 noi unităţi au fost deschise de Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român.

La sfârşitul lunii decembrie 2020, segmentul de distribuţie al Rompetrol Downstream cuprindea 1061 puncte de comercializare, incluzând reţeaua de staţii proprii, staţii partener şi staţii mobile (expres, baze interne de 9 şi 20 metri cubi).