MEDIU

Ne desfășurăm activitatea în mod responsabil și ne angajăm să respectăm reglementările locale, naționale și internaționale în toate operațiunile Grupului. 

În 2021, KMG International a început dezvoltarea strategiei de decarbonizare care vizează reducerea emisiilor și a costurilor asociate. Prin intermediul acestei strategii, ne stabilim perspectiva tehnologică privind tranziția către o energie cu emisii reduse de carbon și energie regenerabilă, cu proiecte viitoare pentru implementare. 

Primele direcții stabilite în vederea reducerii emisiilor de CO2 implică:

  • Recuperarea dioxidului de carbon de la Instalația de hidrogen, capacitate 120 kt/an;
  • Generare de energie regenerabilă - 100 MW energie solară din panouri fotovoltaice și 100 MW energie eoliană;
  • Co-procesarea uleiurilor vegetale pentru a produce uleiuri vegetale hidrogenate (HVO);
  • Construirea unei noi Instalații de bioetanol

Rompetrol Rafinare deține și operează Rafinăria Petromidia, din Năvodari, Constanța, cu  unitatea petrochimică, și Rafinăria Vega, situată în Ploiești, Prahova. 

 

Materii prime 

Rafinăria Petromidia

În anul 2021, cantitatea totală de materii prime procesate (supus) în rafinăria Petromidia a fost de 4,59 milioane tone, în scădere cu 5,7% faţă de anul precedent.

TOTAL SUPUS 2021 2020 2019
țiței (tone) 3.508.385 3.818.714 5.355.508
altele (tone) 1.077.149 1.045.291 975.161
TOTAL 4.585.534 4.864.005 6.330.669

Uzina Petrochimică

MATERII PRIME 2021 2020 2019
Amestec propan-propilenă (tone) 109.976 117.172 152.809
Etilenă (tone) 36.995 66.326 38.240
TOTAL 146.971 183.498 191.049

Rafinăria Vega

TOTAL SUPUS 2021 2020 2019
Grup (tone) 321.043 363.791 436.007
Non-Grup (tone) 9 12 11
TOTAL 321.052 363.803 436.018
 

Energie 

Divizia de Rafinare a Grupului monitorizează zilnic mai mulți indicatori de eficiență energetică. Aceștia sunt influențați de gradul sporit de complexitate a instalațiilor de rafinare în urma inițiativelor extinse de dezvoltare, randamentul  implicit mai mare, precum și de măsurile de eficiență energetică (cost scăzut/ fără cost) și proiecte dedicate care vizează reducerea consumului de energie și optimizarea operațiunilor. 

INDICATORI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 2021 2020 2019 2018 2017
Energie pentru Divizia Rafinare
Indicator exhaustiv ce arată performanța energetică integrată a Rafinăriei Petromidia și Uzinei Petrochimice, împreună cu Rafinăria Vega.
(GJ/tone total materii procesate)
3,30 3,46 3,29 3,31 3,42
Indice de Eficiență Energetică (EII) al Rafinăriei Petromidia (PEM)
Arată cât de eficient utilizează energia și este egal cu consumul real de energie (GJ/zi) împărțit la energia standard (GJ/zi) înmulțit cu 100.
Influențat de activitatea Rafinăriei
102,8 99,2 97,1 96,1 100,0
Consum energetic al Rafinăriei Petromidia
Raport între consum total de energie și cantitatea totală de materie primă procesată de Rafinărie
(GJ/tone total materii procesate)
2,90 3,06 2,99 2,97 3,04
Indice Energetic pentru Polimeri (EIP)
Arată cât de eficient utilizează energia și este egal cu consumul real de energie
(GJ/zi) împărțit la randamentul total (polimeri și propilenă polimerizabilă)
(GJ/tone producție polimeri)
20,62 18,9 18,7 18,2 18,7
Consum energetic al Rafinăriei Vega
Raport între consumul total de energie și cantitatea totală (net) de materie primă procesată de Rafinărie
(GJ/tone total materii procesate)
2,76 2,57 2,39 2,40 2,65

Energia Diviziei de Rafinare = (consum energetic Petromidia + Vega + Uzina Petrochimică) / (Total materii procesate Petromidia + Vega + Uzina Petrochimică);

Consum real de energie (GJ/zi) = ∑ (consum net de abur, consum de păcură, consum de electricitate, cocs pe catalist și gaze de furnal de la FH2) pentru instalațiile de pe platformă și zone din afara acesteia;

Energia standard (GJ/zi) = ∑ energia standard pentru toate instalațiile (capacitatea instalației x gradul de utilizare x factor EII*) + energie în afara site-urilor și utilităților, unde *Factorul EII - poate fi o constantă sau rezultat al mai multor variabile care descriu materiile prime și condițiile de funcționare ale instalației, plus energia în afara site-urilor și utilităților; este o funcție liniară a debitului net și a complexității zilnice.

 

Apa 

Rompetrol Rafinare are proceduri interne dedicate care documentează gestionarea apei. 

Acestea se referă la monitorizarea calității apei, verificarea și întreținerea instalațiilor de transport a apelor uzate, etanșarea și izolarea structurilor/ bazinelor, monitorizarea proceselor tehnologice, verificarea calității apei reziduale de la captare până la evacuare. 

Gestionarea apei se realizează în conformitate cu cerințele Autorizațiilor de Gospodărire a Apelor, emise la fiecare 3 ani. 

Toți poluanții specifici (menționați în autorizații) sunt monitorizați în apa evacuată, cu frecvențe diferite (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial). Analizele de apă sunt efectuate de un laborator acreditat ISO-17025.  

În anul 2021 nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor valorilor concentrațiilor pentru poluanții evacuați. 

Apa dulce a reprezentat 96,6% din totalul apei captate. 

 

BIODIVERSITATE 

Înainte de implementarea unui nou proiect, efectuăm o evaluare a impactului asupra mediului. Această analiză identifică, descrie și evaluează, după caz, în fiecare instanță, efectele directe și indirecte semnificative ale unui proiect luând în considerare următorii factori: 1. populația și sănătatea umană; 2. biodiversitatea, acordând o atenție deosebită speciilor protejate; 3. impactul asupra terenului, solului, apei, aerului și climei; 4. bunuri materiale, patrimoniu cultural și peisaj. 

Rompetrol Rafinare – Petromidia (Năvodari) este situate în vecinătatea Siturilor Natura 2000, la aproximativ 300 m de Zona de Protecţie Specială ROSPA 0060 Lacurile Tașaul-Corbu și la 1,35 km de ROSPA0076 Marea Neagră. De asemenea, ultima treaptă a Stației de Epurare a Apelor Uzate (două iazuri biologice) se află pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării. 

 

EMISII 

În iulie 2021, Comisia Europeană a publicat pachetul legislativ "Fit for 55", care susține angajamentul său de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030. Pachetul prezintă un plan de acțiune politică privind modul de atingere a obiectivelor climatice ale Europei, în conformitate cu ambiția sa de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Datorită legislației existente în materie de climă și energie, emisiile de gaze cu efect de seră ale UE au scăzut deja cu 24% față de 1990. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi sporite pentru a realiza la timp tranziția către o economie europeană Net Zero. 

Proiecte noi, capabile să reducă emisiile de GES (cu impact mare/ridicat pe reducerea emisiilor de CO2): 

  • Captarea și stocarea carbonului (CCS)/Captarea și utilizarea carbonului (CCU); 
  • Înlocuirea parțială a biocombustibililor convenționali cu biocombustibil de a doua generație (studiu necesar pentru disponibilitatea circuitelor) – o nouă fabrică de biodiesel, capacitate 250 kt/an și o nouă fabrică de bioetanol, capacitate 50 kt/an, ambele de generația a doua; 
  • Creșterea ponderii biocombustibililor în componentele diesel obișnuite – Co-procesarea uleiurilor vegetale în Instalația 122 – Hidrofinare motorină. Este necesară modernizarea instalației pentru a procesa uleiuri vegetale noi și uzate pentru producerea de uleiuri vegetale hydrogenate - HVO (studiu tehnic necesar pentru modernizarea instalației); 
  • Instalarea unui încălzitor nou în Instalația de Distilare în Vid de la Rafinăria Vega. 
 

Rafinăria Petromidia  

O sursă importantă de emisii de CO2 este reprezentată de echipamentele staționare și mobile. 

Emisiile totale de CO2 în 2021 pentru Rafinăria Petromidia (SCOP 1 + SCOP 2) au fost de 869.294 de tone, considerabil mai mici decât în 2020, când emisiile totale de GES au ajuns la 992.592 de tone, un volum la rândul său mai mic decât în 2019, când cantitatea totală de emisii de CO2 înregistrată a fost de 1.211.014 tone. 

SCOP 1 2021 2020 2019
Emisii directe din instalații1

Arderea combustibililor în cuptoare, arderi, procese: regenerarea cocsului în unitatea de cracare catalitică fluidă, reformarea vaporilor de CH4 în Fabrica de Hidrogen

tone CO2 Emisiile directe sunt calculate conform reglementărilor EU ETS în vigoare și verificate/validate de către un organism autorizat. Factorii de emisie sunt calculați pentru fiecare flux, pe baza compoziției gazului combustibil analizat de laborator acreditat ISO 17025 702.940 812.031 992.859
tone CH4 Total emisii CH4 din carburanți = total TJ * 1 kg per TJ 12,70 14,44 18,37
tone CO2e GWP pentru CH4 - 25, N2O – 298 conversii în CO2e: al cincilea raport de evaluare IPCC, 2014 (AR5) 317,50 361 459,25
tone N2O Total emisii N2O din carburanți = total TJ * 0,1 kg per TJ 1,82 2,10 2,65
tone CO2e GWP pentru CH4 - 25, N2O – 298 conversii în CO2e: al cincilea raport de evaluare IPCC, 2014 (AR5) 542,36 620,14 789,70
Emisii mobile2

Autovehiculele companiei

tone CO2 NCV benzină = 32 MJ/l*
NCV motorină = 36 MJ/l*
* Valori conform Directivei 2009//29/CE
206 181 194
toneCH4 Total emisii CH4 = total TJ * 3 kg per TJ 0,00858 0,00740 0,00780
toneCO2e GWP pentru CH4 - 25, N2O – 298 conversii în CO2e: al cincilea raport de evaluare IPCC, 2014 (AR5) 0,2145 0,1850 0,1950
tone N2O Total emisii N2O din carburanți = total TJ * 0,6 kg per TJ 0,00172 0,00150 0,00160
tone CO2e GWP pentru CH4 - 25, N2O – 298 conversii în CO2e: al cincilea raport de evaluare IPCC, 2014 (AR5) 0,51256 0,4470 0,4768
TOTAL Scop 1 (tone CO2e) 704.007 813.194 994.303

1. Sursa factorilor de emisie CH4, N2O: Ghidul IPCC 2006, Vol.2. ENERGIE – CAPITOLUL 2, ARDEREA STAȚIONAR

2. Sursa factorilor de emisie: Ghidul IPCC 2006, vol.2. ENERGIE – CAPITOLUL 3, COMBUSTIE MOBILĂ

EMISII DIRECTE GES (SCOP 1) 2021 2020 2019
Tone CO2e operațional (Scop 1) 704.007 813.194 994.303
Tone CO2e cotă de capital (55,3041%) 389.345 449.730 549.890
 
SCOP 2 2021 2020 2019
Electricitate

tone CO2 Emisii indirecte raportate la electricitatea importată
Factorul de emisie din eticheta energetică oferită de furnizor
Nu există factori de conversie pentru emisiile CH4 și N2O din energie electrică în UE/România
62.377 74.100 116.002
Abur importat1
tone CO2e Emisii indirecte legate de gazul importat și folosit în rafinărie
Emisiile sunt calculate conform regulamentului EU ETS în vigoare. verificate/validate de un auditor autorizat
102.751 105.204 100.614
tone CH4 Emisii indirecte legate de aburul importat și utilizat în rafinării 3 2.334 1.723 1.728
Total emisii CH4 (gaz metan) = total TJ * 1 kg per TJ
Total emisii CH4 (păcură reziduală) = total TJ * 3 kg per TJ
GWP pentru CH4 - 25, N2O – 298 conversii în CO2e: al cincilea raport de evaluare IPCC, 2014 (AR5)
58,35 43,075 43,20
tone N2O Emisii indirecte legate de gazul importat și folosit în rafinărie
Total emisii N2O (gaz metan) = total TJ * 0,1 kg per TJ
0,3396 0,1723 0,1728
Total emisii N2O (păcură reziduală) = total TJ * 0,6 kg per TJ
GGWP pentru CH4 - 25, N2O – 298 conversii în CO2e: al cincilea raport de evaluare IPCC, 2014 (AR5)
101,20 51,35 51,49
TOTAL Scop 23 (tone CO2e) 165.287 179.398 216.711

1. Factorii de emisii standard pentru ardere staționară în industriile energetice – Ghidul IPCC 2006, Vol.2. ENERGIE – CAPITOLUL 2, ARDEREA STAȚIONARĂ

2. În perioada 2019-2020, Termocentrala Midia a folosit doar gaze de rafinărie, iar în 2021 a folosit păcură.

3. Ani de bază: 2019 - 2020

   

Rafinăria Vega 

Emisiile totale de CO2 în 2021 pentru Rafinăria Vega (SCOP 1 + SCOP 2) au fost de 44.869 tone. Cantitățile corespunzătoare anilor 2020 și 2019 au fost de 48.465,7 tone, respectiv 53.318,5 tone. 

SCOP 1 2021 2020 2019
Emisii directe de la instalații
Ardere în furnale, facle, procese (tone CO2)
42.678 46.070 50.646
Emisii mobile
Autovehiculele companiei (tone CO2)
11 8,3 14,5
TOTAL Scop 1 (tone CO2e) 42.689 46.078.7 50.660.5
SCOP 2 2021 2020 2019
Total electricitate (MWh) 8.973 9.826 10.940
TOTAL Scop 2 (tone CO2e) 2.180 2.387 2.658
2021 2020 2019
TOTAL Scop 1+2 (tone CO2e) 44.869 48.465.7 53.318.5
INTENSITATE EMISII GES - RAFINĂRIA VEGA 2021 2020 2019
Total materie primă procesată (CO2/tonă) 0,133 0,155 0,147

* CO2 – Scop 1, emisii directe (stationery and process, related to EU ETS Directive)

HIDROCARBURI ARSE LA FACLĂ 2021 2020 2019
Total gaze arse a faclă (Nm3) 85.970 210.258 190.252

Sursa factorilor de emisii: Ghidul IPCC 2006

Fără emisii fugitive de CO2. CO2 nu este calculat la furnal, ci este calculat în baza datelor de activitate (consum de combustibil, producție per instalație etc.).

Emisiile directe ale instalațiilor sunt calculate conform reglementărilor EU ETS, validate de un organism de verificare extern acreditat.

EMISII ATMOSFERICE 2021
Oxizi de azot
(tone NOx)
22,78
Oxizi de sulf
(tone SO2)
0,241
Pulberi în suspensie
(tone PM)
0,716
 

DEȘEURI 

Rafinăria Petromidia - Deșeurile generate de companie sunt gestionate în conformitate cu prevederile legale referitoare la gestionarea deșeurilor, care sunt încorporate în procedurile și instrucțiunile interne. 

98,5% din totalul deșeurilor care au părăsit platforma în 2021 au fost trimise spre valorificare. 

Rafinăria Vega are o serie de contracte cu firme autorizate pentru colectarea, transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor generate de activităţile desfășurate pe întreaga platformă. 

Deșeuri istorice (care nu rezultă din producția normală) de la Depozitul Rafinăriei Vega (14 batale) este situat pe partea de nord a platformei rafinăriei și se întinde pe o suprafață de aproximativ 82.450 m2. Batalele sunt hidroizolate cu straturi de sol compactat si bentonita. În prezent, rafinăria are în derulare un proiect de ecologizare a batalelor în care deșeurile existente sunt tratate și depozitate în celule hidroizolate conform OUG 757/2004. Cantitatea totală tratată și depozitată până în prezent este de 86.290 de tone. 

În 2021, nu au fost înregistrate deversări accidentale la niciuna din rafinăriile Grupului.