ABORDAREA PRIVIND SUSTENABILITATEA 

Sustenabilitatea pentru Rompetrol Rafinare înseamnă să furnizăm energie și produse petrochimice, cu grijă față de mediu, oameni și comunități și investind în permanență în tehnologii noi care să ne ajute să ne îndeplinim misiunea. 

 

Pentru desfășurarea activităților, Rompetrol Rafinare a implementat și certificat un sistem integrat de management al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale. 

De asemenea, compania deține sistemul de management ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), în conformitate cu cerințele de sustenabilitate prevăzute de Directiva 2009/28/CE (RED).  

Ne asigurăm că toate punctele de lucru funcționează în conformitate cu cele mai bune practici, că îndeplinesc și depășesc cerințele legale și reglementările privind sustenabilitatea și responsabilitatea socială. 

Ne străduim să ne îmbunătățim performanțele și ne pregătim în permanență pentru a răspunde provocărilor și oportunităților viitoare, minimizând în același timp impactul nostru. 

Rompetrol Rafinare își asumă cu deplină responsabilitate parcursul către dezvoltarea sustenabilă, un pilon esențial al abordării noastre etice în conducerea afacerii. Suntem conștienți de problemele privind schimbările climatice și ne angajăm în demersuri menite sa reducă impactul activităților noastre asupra mediului. Am definit obiective ambițioase, dar fezabile, în domeniile mediu, social și guvernanță (ESG), care să ne traseze direcția. Acestea nu sunt obiective adiacente, ci stau la baza fiecărei decizii pe care o luăm.

people-grid
people-grid
people-grid

Încorporăm ODD-urile ONU în agenda noastră de dezvoltare durabilă pe termen lung, și puteți citi aici mai multe detalii despre angajamentele noastre. 

În toate activitățile ne angajăm să respectăm legile aplicabile, să acționăm într-un mod etic, sustenabil și responsabil din punct de vedere social, să practicăm o bună guvernanță corporativă și să respectăm principiile drepturilor omului recunoscute la nivel internațional. Codul nostru de conduită se aplică tuturor angajaților Grupului, precum și consultanților și colaboratorilor interni, indiferent de loc, poziție, norma de lucru. Codul se aplică, de asemenea, Consiliului de Administrație în orice activitate pe care aceștia o pot desfășura în numele Grupului. 

Coduri de etică


Nume Vizualizează
Codul de etică și conduită profesională Vezi aici
Codul de etică furnizori Vezi aici
Politica de Prevenire a Mitei și Corupției Vezi aici