Rafinăria Vega

Istorie vie a industriei de rafinare românești

 

Vega este cea de-a doua rafinărie a Grupului KMG Internațional, situată în Ploiești, Prahova și care operează în regim integrat cu rafinăria Petromidia.

Construită în 1905, este cea mai longevivă unitate locală, cu o experiență de peste 110 ani și a avut incă de la început un rol complex, de legătură specializată între rafinăriile din România.

Rafinăria a evoluat de la o unitate clasică de rafinare a petrolului într-un producător și furnizor de produse speciale obținute exclusiv din materiale semifabricate livrate de către rafinăria Petromidia.

Singurul producător de n-hexan, white spirit rafinat și bitum din România

Cu o capacitate de prelucrare de 350.000 tone de materie primă/an (rafinat, păcură, jet A1, fracție C5-C6), rafinăria Vega deține poziția de unic producător pentru o serie de produse specifice printre care: normal hexan, solvenți ecologici, white spirit rafinat și alte produse petroliere (benzină naphta, white-spirit, combustibili de încălzire, combustibil lichid ușor,bituri de drumuri si speciale).

Experiență în bitum rutier

Vega are o istorie de peste 90 de ani în producerea bitumului rutier. În anul 2007 s-au investit 7 milioane USD pentru realizarea primei instalaţii de bitum rutier modificat cu polimeri din România. Capacitatea instalaţiei este de 66000 tone/an bitumuri de drumuri, bitumuri modificate cu polimeri si bitumuri speciale.

Bitumul rutier modificat cu polimeri se distinge printr-o elasticitate îmbunătățită și o rezistență mai ridicată la uzură și la variațiile de temperatură, având o durată de viață cu 50% mai mare şi capacitate de a reduce zgomotul in trafic.

Automatizare instalație recuperare vapori

Rafinăria Vega a pus în funcţiune o nouă instalaţie complet automatizată de recuperare a vaporilor, la punctele de încărcare auto şi feroviar. Investiția de 2,3 milioane de dolari are ca scop să reducă impactul activităţiilor operaţionale asupra mediul înconjurător şi a comunităţilor din zonă.

Instalaţia de recuperare vapori respectă toate cerinţele de mediu în domeniul emisiilor de compuşi organici volatili, rezultaţi în urma operaţiunilor de încărcare şi descărcare a produselor petroliere în rampele auto şi cele de cale ferată.

Mai multe detalii aici.

Modernizare centrala termică

Rafinăria Vega va moderniza în perioada următoare centrala termică pentru a continua reducerea impactului activităţilor asupra mediului inconjurător.

Investiția de peste 1,9 milioane USD cuprinde și montarea unui cazan de abur nou, produs în linie cu cele mai înalte standard.

Obiectivele acestui proiect vizează, în principal, îmbunătăţirea eficienţei energetice a rafinăriei prin creşterea randamentului de la 91%, în prezent, la circa 96% şi reducerea emisiilor rezultate în urmă procesului de producţie abur, în acord cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu şi a legislaţiei în vigoare.

Mai multe detalii aici.

Aniversare 114 ani rafinăria Vega

Rafinăria cu cea mai bogată tradiție din țară, a sărbătorit 114 ani de la punerea în funcțiune. A trecut prin cele doua Războaie Mondiale, a reușit mereu să-și consolideze activitatea și să devină o unitate importantă în industria locală de prelucrare a țițeiului, deși contextul geopolitic și economic a lăsat urme adânci în evoluția ei.

Utilizările produselor din rafinăria Vega Ploiești

Industria chimică și petrochimică, industria cauciucului:

solvenți de polimerizare la obținerea polipropilenei și polietilenei de înaltă densitate, în industria anvelopelor

Industria alimentară:

solvenți în industria alimentară, producerea de proteină naturală

Industria de încălțăminte:

agenți de curățare pentru textile și piele

Industria vopselelor:

solvenți pentru lacuri și componente adezive

Vega, o rafinărie de nișă în România

O rafinărie de talie mică, Vega are un rol special în industria locală din România prin numeroasele industrii care depind de produsele realizate aici: de la industriile chimică, petrochimică și cea prelucrătoare a cauciucului până la industria alimentară.

Avantajele configurației actuale Petromidia și Vega

Produse cu valoare adăugată pentru cele două rafinării ale KMG International. Vega este 100% aprovizionată cu materii prime de la Petromidia.

Avantaje Vega

O mai bună performanță și flexibilitate a rafinăriei Vega prin producerea și vânzarea a 5 produse cu valoare adăugată (hexan, solvenți ecologici precum benzina SE 65/80 și benzina SE 75/115, light-naphta și naphta rich).

Avantaje Vega

Marje mai mari pentru Hexan și Solvenți Ecologici comparativ cu vânzarea produselor rafinat/fracție C5-C6 (produs asociat cu light naphtha) pentru Steam Cracker sau drept component pentru benzină cu cifră octanică scăzută.

Avantaje Vega

Singura rafinărie din România cu producție de White Spirit Rafinat. Alte produse finite asociate: combustibilii pentru incalzire (combustibil neindustrial tip P, Rompetrol calor extra 1).

Avantaje Vega

În anul 2018, bitumul produs în Vega a asigurat aproximativ 25% din necesarul de bitum din România.

Produse finite obținute: bitum (rutier, pentru membrane, modificat cu polimeri), citom, combustibili lichizi (combustibil lichid ușor de tip 3, Rompetrol Calor Economic tip 3, Păcură 40/45).

Cifre care contează

Rezultate în 2021


Rafinăria Vega Ploiești, singurul producător intern de bitum și hexan, a procesat în primele 9 luni ale anului 226,5 mii de tone de materii prime.

Citește mai multe despre rezultatele financiare și operaționale - 9 luni 2021.


Rezultate în 2020


Rafinăria Vega Ploiești, unic producător intern de bitum și hexan, a înregistrat în 2020 o producție record de bitum – 123 kt. Rezultate bune au fost obținute și la următoarele capitole: pierdere tehnologică (0,75%wt), consum energetic (2,57 GJ/t) și disponibilitate mecanică (98,7%).

Citește mai multe despre rezultatele financiare și operaționale în 2020.


2020
123kt
Producție record de bitum
0.75%wt
Pierdere tehnologică
2.57Gj/mt
Consum energetic
98.7%
Disponibilitate mecanică
2019
436mii
tone
materie primă procesată
120mii
tone
Bitum
92mii
tone
Hexan
2.39Gj/mt
Consum energetic

Vega, istorie vie a rafinării românești

Evoluția Rafinăriei Vega

Nod de legatură între rafinăriile
din România

Avându-l în consiliul de administrație pe Titu Maiorescu, Vega Ploiești putea prelucra la început 200.000 tone țiței pe an. În proiectarea rafinăriei din 1905 s-a ţinut cont de specificul terenului, prin folosirea gravitaţiei sau căderea naturală în dispunerea rezervoarelor de ţiţei și a instalaţiilor de prelucrare.

Cea mai importantă inovaţie aparține părintelui rafinăriei, dr. ing. Lazăr Edeleanu care a dezvoltat la Vega procedeul de bază al fabricării uleiurilor de calitate superioară.

Primul război
mondial

În 1915, sectorul petrolier reprezenta 63% din investiţiile industriale din România. În 1916 Rafinăria Vega este incendiată, fiind afectate instalaţii importante și peste 80% din cele 50 de rezervoare. Se investește în reparații și, în 1919, Vega se situa pe locul 2 din 46 de rafinării românești.

Al doilea război
mondial

Fiind obiectiv strategic, rafinăria a fost ținta bombardamentelor, începând din 18 iulie 1941. Au fost construiți pereți de cărămidă în jurul rezervoarelor si ziduri de protecţie de până la 10 metri înălţime pentru protectia instalatiilor. În cadrul rafinăriei exista un astfel de rezervor cu protecţie de cărămidă si un compresor de aer Ingersoll din 1922 care functionează și azi.

Formarea Grupului
Rompetrol

Pe 7 mai 1999, Rompetrol achiziţionează pachetul majoritar de acţiuni deţinut de stat la rafinărie. Odată cu preluarea și integrarea rafinăriei Petromidia în cadrul Grupului, Vega devine un furnizor de produse şi solutii speciale.

Dezvoltare

Este construită o instalație nouă de dezaromatizare.

Construcție si dezvoltare

Este modernizată instalația de bitum și este construită o instalație nouă de bitum modificat cu polimeri.

Dezvoltare

Are loc creșterea capacității la instalația de hexan.

Modernizare

Este modernizată instalația de distilare în vid.

An remarcabil


Datorită investițiilor din ultimii ani, Vega depășește pentru prima dată 400 kt de materii prime procesate (406 kt).

Ecologizare batale


Reluarea proiectului de remediere a batalelor rezultate în urma activității de rafinare din ultimul secol, una dintre cele mai ample operațiuni ecologice din istoria recentă a României.
Realizarea unor importante investiții cu impact asupra mediului.