Calendar financiar

Calendarul de comunicare financiară al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2023

Calendarul de comunicare financiară al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2023

Eveniment Dată
Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, individuale şi consolidate, pentru anul 2022 şi Trimestrul IV 2022 28 februarie 2023
Marţi
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2022 27 aprilie 2023 (prima convocare)/
28 aprilie 2023 (a doua convocare)

Joi/Vineri
Publicarea Raportului Anual 2022 28 aprilie 2023
Vineri
Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2023 15 mai 2023
Luni
Prezentarea rezultatelor semestrului I şi trimestrului II 2023 14 august 2023
Luni
Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III şi ianuarie – septembrie 2023 15 noiembrie 2023
Miercuri
Conferinţe telefonice şi/sau întalniri cu investitorii şi analiştii financiari, după caz la solicitare

*perioada închisă se referă la 30 de zile calendaristice înainte de anunţarea unui raport financiar interimar sau al unui raport financiar de sfârşit de an în care emitentul nu poate face modificări asupra datelor calendaristice agreate în prezentul calendar financiar