Calendar financiar

Calendarul de comunicare financiară al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2021

Calendarul de comunicare financiară al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2021

Eveniment Dată
Perioada închisă* Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, individuale şi consolidate, pentru anul 2020 şi Trimestrul IV 2020 27 ianuarie 2021 - 25 februarie 2021
26 februarie 2021
Vineri
Perioada închisă* Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2020 29 martie 2021 - 27 aprilie 2021
28 aprilie 2021 (prima convocare)/
29 aprilie 2021 (a doua convocare)

Miercuri/Joi
Publicarea Raportului Anual 2020 29 aprilie 2021
Joi
Perioada închisă* Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2021 17 aprilie 2021 - 16 mai 2021
17 mai 2021
Luni
Perioada închisă* Prezentarea rezultatelor semestrului I şi trimestrului II 2021 14 iulie 2021 - 12 august 2021
13 august 2021
Vineri
Perioada închisă* Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III şi ianuarie – septembrie 2021 16 octombrie 2021 - 14 noiembrie 2021
15 noiembrie 2021
Luni
Conferinţe telefonice şi/sau întalniri cu investitorii şi analiştii financiari, după caz la solicitare

*perioada închisă se referă la 30 de zile calendaristice înainte de anunţarea unui raport financiar interimar sau al unui raport financiar de sfârşit de an în care emitentul nu poate face modificări asupra datelor calendaristice agreate în prezentul calendar financiar