Calendar financiar

Calendarul de comunicare financiară al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2020

Calendarul de comunicare financiară al Rompetrol Rafinare S.A. pentru anul 2020

Eveniment Dată
Perioada închisă* Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, individuale şi consolidate, pentru anul 2019 şi Trimestrul IV 2019 28 ianuarie 2020 - 26 februarie 2020
27 februarie 2020
Joi
Perioada închisă* Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2019 30 martie 2020 - 28 aprilie 2020
29 aprilie 2020 (prima convocare)/
30 aprilie 2020 (a doua convocare)

Miercuri/Joi
Publicarea Raportului Anual 2019 30 aprilie 2020
Joi
Perioada închisă* Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2020 14 aprilie 2020 - 13 mai 2020
14 mai 2020
Joi
Perioada închisă* Prezentarea rezultatelor semestrului I şi trimestrului II 2020 14 iulie 2020 - 12 august 2020
13 august 2020
Joi
Perioada închisă* Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III şi ianuarie – septembrie 2020 14 octombrie 2020 - 12 noiembrie 2020
13 noiembrie 2020
Vineri
Conferinţe telefonice şi/sau întalniri cu investitorii şi analiştii financiari, după caz la solicitare

*perioada închisă se referă la 30 de zile calendaristice înainte de anunţarea unui raport financiar interimar sau al unui raport financiar de sfârşit de an în care emitentul nu poate face modificări asupra datelor calendaristice agreate în prezentul calendar financiar