Relația cu investitorii

Această secțiune este concepută pentru a oferi acces la informații relevante, în limba română și engleză, acționarilor societății, potențialilor investitori precum și altor părți interesate. În subsecțiuni veți găsi informații despre structura de conducere, acțiunile societății, calendarul evenimentelor financiare, guvernanță corporativă, evenimentele importante din activitatea societății, rapoartele anuale, semestriale și trimestriale precum și informații despre AdunărileGenerale ale Acționarilor. Toate informațiile necesare investitorilor și acționarilor, conform legislației și reglementărilor în vigoare, vor fi transmise instituțiilor pieței de capital, ASF și BVB, și vor fi publicate pe acest site.


 

Comunicate de
Presă

14 ianuarie 2020

Carburant premium de iarnă, produs în premieră la rafinăria Petromidia

Adunarea generală
a acționarilor

Informații despre structură, convocări și dividente, formulare și rapoarte.

Calendar financiar

Data Eveniment
14.11.2019 Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III şi ianuarie – septembrie 2019
14.08.2019 Prezentarea rezultatelor semestrului I şi trimestrului II 2019
14.05.2019 Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2019
25.04.2019 Publicarea Raportului Anual 2018 (respectiv a rezultatelor financiare anuale aferente 2018)
24.04.2019 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale 2018
27.02.2019 Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, neauditate, individuale şi consolidate, pentru anul 2018 şi Trimestrul IV 2018

Guvernanță corporativă

Consiliul de
administrație

Cunoaște-i pe cei care imprimă direcția Rompetrol Rafinare astăzi.

Conducerea
executivă

Fă cunoștință cu echipa de conducere.

Documente de
guvernanță corporativă

Consultă documentele de referință.

Tranzacții efectuate de personalul de conducere

Notificări efectuate în conformitate cu legislația pentru a asigura transparența și corectitudinea.

CONTACT PENTRU RELAȚIA
CU INVESTITORII

 Tel: +(40) 241 50 65 53;  Tel: +(40) 241 50 66 67;  Tel: +(40) 241 50 66 88;  Fax: (+40) 241 50 69 01  E-mail:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com  Adresă: Bvd. Năvodari nr. 215, Clădirea Administrativă, Năvodari, România

RESPONSABIL RELAȚIA
CU INVESTITORII

Chiţu Carmen Daniela

 Departament Legal  Tel: +(40) 241 50 65 53;  Tel: +(40) 0741 19 30 02;