Relația cu investitorii

Această secțiune este concepută pentru a oferi acces la informații relevante, în limba română și engleză, acționarilor societății, potențialilor investitori precum și altor părți interesate. În subsecțiuni veți găsi informații despre structura de conducere, acțiunile societății, calendarul evenimentelor financiare, guvernanță corporativă, evenimentele importante din activitatea societății, rapoartele anuale, semestriale și trimestriale precum și informații despre AdunărileGenerale ale Acționarilor. Toate informațiile necesare investitorilor și acționarilor, conform legislației și reglementărilor în vigoare, vor fi transmise instituțiilor pieței de capital, ASF și BVB, și vor fi publicate pe acest site.


 

Comunicate de
Presă

27 mai 2022

Credit sindicalizat pentru a finanţa construcţia noii centrale de cogenerare

Adunarea generală
a acționarilor

Informații despre structură, convocări și dividente, formulare și rapoarte.

Calendar financiar

Data Eveniment
15.11.2022 Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III şi ianuarie – septembrie 2021
12.08.2022 Prezentarea rezultatelor semestrului I şi trimestrului II 2022
16.05.2022 Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2022
29.04.2022 Publicarea Raportului Anual 2021
28.04.2022 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale 2021
28.02.2022 Prezentarea rezultatelor financiare preliminare, individuale şi consolidate, pentru anul 2021 şi Trimestrul IV 2021

Guvernanță corporativă

Consiliul de
administrație

Cunoaște-i pe cei care asigură strategia Rompetrol Rafinare.

Conducerea
executivă

Fă cunoștință cu echipa de conducere.

Documente de
guvernanță corporativă

Consultă documentele de referință.

Tranzacții efectuate de personalul de conducere

Notificări efectuate în conformitate cu legislația pentru a asigura transparența și corectitudinea.

CONTACT PENTRU RELAȚIA
CU INVESTITORII

 Tel: +(40) 241 50 65 53;  Tel: +(40) 241 50 66 67;  Tel: +(40) 241 50 66 88;  Fax: (+40) 241 50 69 01  E-mail:Investor.Relations.RRC@rompetrol.com  Adresă: Bvd. Năvodari nr. 215, Clădirea Administrativă, Năvodari, România

RESPONSABIL RELAȚIA
CU INVESTITORII

Chiţu Carmen Daniela

 Departament Legal  Tel: +(40) 241 50 65 53;  Tel: +(40) 0741 19 30 02;