Relația cu investitorii

Această secțiune este concepută pentru a oferi acces la informații relevante, în limba română și engleză, acționarilor societății, potențialilor investitori precum și altor părți interesate. În subsecțiuni veți găsi informații despre structura de conducere, acțiunile societății, calendarul evenimentelor financiare, guvernanță corporativă, evenimentele importante din activitatea societății, rapoartele anuale, semestriale și trimestriale precum și informații despre AdunărileGenerale ale Acționarilor. Toate informațiile necesare investitorilor și acționarilor, conform legislației și reglementărilor în vigoare, vor fi transmise instituțiilor pieței de capital, ASF și BVB, și vor fi publicate pe acest site.


 

Comunicate de
Presă

14 noiembrie 2018

Rompetrol Rafinare, rezultate înregistrate în primele nouă luni din 2018

Adunarea generală
a acționarilor

Informații despre structură, convocări și dividente, formulare și rapoarte.

Calendar financiar

Data Eveniment
14.11.2018 Prezentarea rezultatelor pentru trimestrul III şi ianuarie – septembrie 2018
14.08.2018 Prezentarea rezultatelor semestrului I şi trimestrului II 2018
15.05.2018 Prezentarea rezultatelor pentru primul trimestru 2018
30.04.2018 Publicarea Raportului Anual 2017 (respectiv a rezultatelor financiare anuale aferente 2017)
27.04.2018 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale 2017
15.02.2018 Prezentarea rezultatelor preliminare, neauditate, individuale şi consolidate, pentru anul 2017 şi Trimestrul IV 2017

Guvernanță corporativă

Consiliul de
administrație

Cunoaște-i pe cei care imprimă direcția Rompetrol Rafinare astăzi.

Conducerea
executivă

Fă cunoștință cu echipa de conducere.

Documente de
guvernanță corporativă

Consultă documentele de referință.

Tranzacții efectuate de personalul de conducere

Notificări efectuate în conformitate cu legislația pentru a asigura transparența și corectitudinea.

CONTACT PENTRU RELAȚIA
CU INVESTITORII

 Tel: (+40) 241 50 60 00  Fax: (+40) 241 50 69 01  E-mail: office.rafinare@rompetrol.com  Adresă: Bvd. Năvodari nr. 215, Clădirea Administrativă, Năvodari, România