OAMENI 

Angajamentul nostru față de sustenabilitate nu se limitează doar la a răspunde la provocările de mediu, ci include și eforturile de a încuraja o forță de muncă durabilă, cu un accent puternic pe o cultură care încorporează incluziunea și diversitatea, transparența și tratamentul egal, sănătatea și bunăstarea angajaților și implicarea forței de muncă.

Oamenii noștri sunt cea mai valoroasă resursă.  În toate operațiunile noastre, aplicăm practici de muncă echitabile și respectăm toate legile aplicabile privind locul de muncă, ocuparea forței de muncă, confidențialitatea și drepturile omului, inclusiv susținerea principiilor Declarației Universale a Drepturilor Omului.

Ne-am angajat să oferim un loc de muncă respectuos și incluziv, fără discriminare, violență și intimidare. Nu discriminăm pe criterii de sex, rasă, culoare, vârstă, naționalitate, religie, dizabilități, orientare sexuală, stare civilă sau orice altă caracteristică protejată de legile în vigoare. Mai mult, îmbrățișăm diversitatea și egalitatea de șanse ca mijloace de acces la un grup mai larg de talente și de încurajare a inovației.

Prevederile antidiscriminare sunt incluse în contractele colective de muncă ale Grupului și, de asemenea, în reglementările interne în vigoare. Ca atare, nu au fost raportate incidente de discriminare în 2022.

La sfârșitul anului 2022, Rompetrol Rafinare avea 1.108 de angajați.

Toți cei care lucrează pe platformele Petromidia și Vega sunt acoperiți de sistemul de management al sănătății și securității în muncă al Grupului. De asemenea, în 2022, 236 de angajați ai contractorilor în relație directă cu operațiunile Petromidia, respectiv 160 de angajați ai firmelor contractate în relație directă cu operațiunile Vega au fost lunar sub incidența aceluiași sistem. 

În 2022 Rafinăria Petromidia a înregistrat o rată a accidentărilor soldate cu absență de la locul de muncă LTIR de 1,2 o îmbunătățire semnificativă față de 2,8 în perioada de raportare anterioară - Rafinăria Petromidia a înregistrat, de asemenea, 2 cazuri de DAFWC (un lucrător a suferit arsuri termice la picior după ce a călcat într-un condensat fierbinte în timpul executării lucrărilor tehnologice preliminare pentru oprirea planificată a Secției Cocsare și un operator AFPE a suferit o fractură în urma unei căzături), 9 cazuri de boli non-ocupationale, 2 incidente evitate și 1 accident rutier. Din cele 911 de neconformități emise (inspecții interne și controale externe), 709 au fost soluționate (rata de închidere de 78%).

Nu s-au înregistrat decese la Petromidia în perioada de raportare.

În rândul personalului Vega, nu au fost înregistrate decese, incidente cu zile de lucru pierdute sau boli non-profesionale, însă au fost înregistrate 3 cazuri de boli non-ocupaționale. Rafinăria a avut o rată de soluționare de 97% (241 de neconformități emise față de 234 soluționate) în 2022, o creștere de 1% față de perioada de raportare anterioară.

Vedeți mai multe despre performanța noastră în Raportul de sustenabilitate al Grupului 2022