OAMENI 

Oamenii noștri sunt cea mai valoroasă resursă.  În toate operațiunile noastre, aplicăm practici de muncă echitabile și respectăm toate legile aplicabile privind locul de muncă, ocuparea forței de muncă, confidențialitatea și drepturile omului, inclusiv susținerea principiilor Declarației Universale a Drepturilor Omului. Angajamentul nostru de a construi locuri de muncă bazate pe diversitate și incluziune este inclus în contractele colective de muncă ale Grupului și în reglementările interne în vigoare, iar în 2021 nu a fost raportat niciun incident de discriminare. 

La sfârșitul anului 2021, Rompetrol Rafinare avea 1.099 de angajați. 

Toți cei care lucrează pe platformele Petromidia și Vega sunt acoperiți de sistemul de management al sănătății și securității în muncă al Grupului. De asemenea, în 2021, 230 de angajați ai contractorilor în relație directă cu operațiunile Petromidia, respectiv 160 de angajați ai firmelor contractate în relație directă operațiunile Vega au fost lunar sub incidența aceluiași sistem. 

Rompetrol Rafinare are în vigoare un plan detaliat de prevenire și protecție, care este revizuit anual, împreună cu un program dedicat de management QSHE.  

Prioritatea noastră cea mai mare pentru siguranță se extinde dincolo de angajați, la partenerii și furnizorii noștri, la clienții și la comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Abordarea noastră bazată pe riscuri urmează un set clar de standarde aliniate la cerințele de reglementare naționale și internaționale. 

Cu toate acestea, în 2021, am înregistrat 3 decese în rafinăria Petromidia, ca urmare a unei explozii urmate de un incendiu în unitatea de Hidrofinare Petrol Motorină. Cu o rată a accidentelor cu pauză în muncă de 2,8, Petromidia a înregistrat, de asemenea, 1 DAFWC și 1 incident evitat, precum și 7 cazuri de boli non-profesionale. Din 624 de neconformități emise (inspecții interne și controale externe), 531 au fost soluționate (rată de închidere de 85%). 

În rândul personalului Vega, nu au fost înregistrate decese, pauze în muncă sau boli non-profesionale. Rafinăria a avut 1 incident evitat în 2021 și o rată de închidere a neconformităților de 96% (228 de neconformități înregistrate față de 219 soluționate). 

Vedeți mai multe despre performanța noastră în Raportul de sustenabilitate al Grupului 2021