Postat la 13.11.2020, 18:00 Comunicate de presă

Rezultatele Rompetrol Rafinare la 9 luni, în contextul pandemiei şi a volatilităţii fără precedent din piaţa petrolului

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a înregistrat, în primele nouă luni din acest an, rezultate financiare în scădere pe fondul influenţelor generate de noul coronavirus, dar şi din cauza volatilităţii fără precedent din piaţa petrolului.


 

Indicatori consolidaţi*

 

T3 2020

T3 2019

9 luni 2020

9 luni 2019

Cifra de afaceri brută

USD

986.148.085

1.405.292.247

2.511.602.582

3.906.680.039

EBITDA

USD

22.015.783

42.249.333

(21.663.025)

101.150.631

Rezultat net

USD

(29.717.254)

(7.481.293)

(156.188.365)

(26.919.405)


*Nota: Situatiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. Rompetrol Gas S.R.L si Rompetrol Petrochemicals S.R.L.


În contextul pandemic, cererea de piaţă s-a contractat, generând presiuni majore pe marjele brute de rafinare. Astfel, în trimestrul 3 şi în primele 9 luni ale anului 2020, acestea au scăzut substanţial faţă de indicatorii aferenti perioadelor similare din 2019 - 19,6 USD/t comparativ cu 41,1 USD/t în T3 2019, respectiv 11 USD/t comparativ cu 37,6  USD/t în primele 9 luni ale anului 2019.

La nivelul mediului de afaceri global, marjele de rafinare au resimţit la începutul anului o presiune majoră, ajungând la niveluri minime asemănătoare celor din 2008. Reducerea s-a accentuat în al doilea trimestru din 2020, din cauza stocurilor mari de produse petroliere şi a creşterii preţului petrolului pe baza reducerilor OPEC de producţie a ţiţeiului, care au fost coroborate cu cererea de piaţă extrem de scăzută. Chiar dacă în trimestrul 3 s-a înregistrat o uşoară îmbunătăţire a marjei de rafinare, aceasta a fost insuficientă pentru a redresa nivelul marjelor brute, raportat la cele 9 luni din 2020.

Activitatea rafinăriei Petromidia Năvodari a fost oprită în perioada martie - aprilie pentru realizarea reviziei generale, o măsură obligatorie şi necesară pentru asigurarea funcţionării unităţilor de producţie în condiţii de maximă siguranţă si eficienta. În această perioadă, au fost executate lucrări de mentenanţă preventivă şi corectivă, inspecţii şi verificări tehnologice, înlocuirea catalizatorilor şi alte lucrări conexe la instalaţiile rafinare şi petrochimie.

În primele nouă luni din 2020, compania a înregistrat o cifră de afaceri brută consolidată de peste 2,5 miliarde USD, fiind în scădere, ca rezultat al cotaţiilor de piaţă mai mici comparativ cu perioada similară a anului trecut, alături de un volum de vânzări mai mic, dar şi din cauza altor factori importanţi – revizia generală, volatilitatea fără precedent a pieţei petrolului şi scăderea semnificativă a cererii de pe piaţă cauzată de măsurile impuse de pandemie.

Pe fondul factorilor care au influenţat mediului global, rezultatul operaţional consolidat (EBITDA) a înregistrat o scădere, până la un negativ de 21,6 milioane de dolari, iar rezultatul net consolidat a consemnat o valoare negativă de 156 de milioane USD.

Valoarea totala a exporturilor realizate în perioada ianuarie - septembrie de rafinăriile Petromidia, Vega şi Divizia de Petrochimie a Rompetrol Rafinare s-a ridicat la aproximativ 468 de milioane de dolari.

Rompetrol Rafinare a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind 304 milioane USD în T3 2020 şi peste 772 milioane USD în primele 9 luni ale anului 2020.

Principalii acţionari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediul de Afaceri (44,7%).


 

Segmentul de rafinare*

 
   

T3 2020

T3 2019

9 luni 2020

9 luni 2019

Cifra de afaceri brută

USD

770.244.609

1.159.418.402

1.972.729.430

3.314.068.814

EBITDA

USD

1.783.370

34.169.377

(48.466.218)

71.977.831

Rezultat net

USD

(40.811.501)

(647.895)

(151.116.639)

(9.804.148)

Operaţional

         

Materii prime procesate - Petromidia

Kt

1.389

1.630

3.504

4.756

Materii prime procesate - Vega

Kt

110

123

265

325

Producţie Benzină

Kt

310

408

830

1.212

Producţie diesel & jet

Kt

761

866

1.940

2.499

Vânzări carburanţi- intern

Kt

700

707

1.737

1.903

Vânzări carburanţi- export

Kt

324

520

908

1.643


*Activitatea de rafinare cuprinde rezultatele societatii Rompetrol Rafinare referitoare la rafinariile Petromidia si Vega. Rompetrol. Rafinare calculeaza marja bruta de rafinare dupa cum urmeaza - (Vanzari de produse petroliere – Costul materiei prime)/Volumul vanzarilor. Marja neta de rafinare este profitul operational (EBITDA) impartit la volumul vanzarilor.


Cifra de afaceri brută a segmentului de rafinare a atins peste 770 milioane USD în T3 2020 şi aproape 2 miliarde de dolari în primele 9 luni din 2020, consemnând o scădere, comparativ cu aceleaşi perioade din 2019.

În primele 9 luni ale anului, rafinăria Petromidia Năvodari a procesat peste 3,5 milioane de tone de materii prime, obţinând peste 830 kt de benzină şi aproape 2 milioane de tone de motorină şi combustibil special de aviaţie.

În primele 9 luni din anul 2020, rafinăria Petromidia a reuşit să obţină rezultate bune la randamentul produselor albe (86,4%wt), pierdere tehnologică (0,889%wt) şi indicele de intensitate energetică (99,3%).

Rafinăria Petromidia a continuat programele de optimizare a proceselor de producţie (creşterea capacităţii de procesare împreună cu creşterea productivităţii de produse valoroase, reducerea pierderilor tehnologice, optimizare reţetelor de materii prime, etc.) şi eficientizare a costurilor de operare (eficienţă energetică şi reducerea costurilor de procesare), programe începute în anul 2014 şi continuate până în prezent.

În ceea ce priveşte rafinăria Vega Ploieşti, unic producător intern de bitum şi hexan, unitatea a înregistrat rezultate bune la următoarele capitole: pierdere tehnologică (0,79%wt), consum energetic (2,56 GJ/t) şi disponibilitate mecanică (98,7%).

Rafinăria din Ploieşti se află în sinergie perfectă cu rafinăria Petromidia Năvodari - cea mai mare din România şi una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. Astfel, Petromidia îi asigură integral rafinăriei din Ploieşti materiile prime/semifabricate necesare obţinerii de produse speciale cu o valoare adăugată ridicată.

 

 

Segmentul de petrochimie*

 
   

T3 2020

T3 2019

9 luni 2020

9 luni 2019

Cifra de afaceri brută

USD

37.566.311

44.304.554

100.122.489

134.954.909

EBITDA

USD

(4.340.045)

(9.099.238)

(20.017.287)

(19.192.523)

Profit net / (pierdere)

USD

(5.492.682)

(16.192.587)

(29.679.108)

(35.737.813)

Operaţional

         

Propilenă procesată

kt

32

40

80

116

Etilenă procesată

kt

21

10

49

27

Producţie polimeri

kt

42

33

102

92

Total vânzări

kt

39

43

111

123


*Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din societatea Rompetrol Rafinare si activitatea societatii Rompetrol Petrochemicals SRL.

 

Productia totală de polimeri in Segmentul de Petrochimie a fost de 102 kt în primele 9 luni din 2020, în creştere comparativ cu 9 luni 2019, când producţa totală de polimeri a fost de 92 kt. Creşterea producţiei de polimeri a fost determinată, în principal, de programul de funcţionare al instalaţiei LDPE (polietilene de joasă densitate) în anul 2020.

Divizia de petrochimie a reuşit, în 2020, dezvoltarea cu succes a unui nou produs (RMB30H), un sort special de polipropilenă dedicat măştilor medicale de protecţie. Acesta asigură stratul din mijloc al maştii, cel mai important pentru filtrarea şi protejarea împotriva agenţilor patogeni.

RMB30H este destinat, în special, pentru obţinerea de material pentru filtrare, dar şi pentru alte aplicaţii în zona de produse medicale (măşti de protecţie, echipamente de unică folosinţă) sau zona industrială (filtre profesionale cu rată mare de absorbţie).

Instalaţia de Polietilenă de Joasă Densitate (LDPE) a segmentului de petrochimie funcţionează 100% cu etilenă din import, iar instalaţia de Polipropilenă (PP) funcţionează cu materie primă produsă şi livrată intern de către rafinăria Petromidia.

Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilenă şi polietilene din România, reuşind constant să-şi majoreze cota de piaţă şi pe categorile secundare de produse.

 

Segmentul de distribuţie*

 
   

T3 2020

T3 2019

9 luni 2020

9 luni 2019

Cifra de afaceri brută

USD

729.828.230

876.630.346

1.774.823.130

2.298.552.271

EBITDA

USD

24.954.841

22.630.529

44.593.962

49.523.015

Profit net / (pierdere)

USD

17.259.663

10.730.300

22.773.211

22.028.198

Operaţional - vânzări

         

Carburanţi retail

Kt

241

228

587

583

Carburanţi en-gros

Kt

361

373

864

967

Cantităţi GPL vândute

Kt

107

112

251

321


*Segmentul de distributie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rompetrol Downstream, Rom Oil, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics si Rompetrol Gas

 

Cifra de afaceri brută consolidată pentru segmentul de distribuţie a înregistrat peste 729 milioane USD în T3 2020 şi peste 1,77 miliarde USD în primele 9 luni ale anului 2020.

Profitul operaţional (EBITDA), în perioada ianuarie – septembrie 2020, a fost de 44,5 milioane de dolari, iar profitul net atins de segmentul de distribuţie a fost de 22,7 milioane de dolari, înregistrând o creştere sensibilă faţă de nivelul atins în 9 luni 2019.

Vânzările totale de carburanţi pentru 9 luni 2020 s-au ridicat la 1,45 milioane tone, în uşoară scădere faţă de 9 luni 2019, ca rezultat direct a doua tendinţe opuse - vânzari mai mari faţă de anul trecut în ianuarie şi februarie, urmate de scăderi puternice pe masură ce au fost aplicate măsurile restrictive din perioada stării de urgenţă.

Cantitativ, vânzările totale de carburanti au fost, în T3 2020, cu 790 tone mai mari decat în T3 2019 (602 kt comparativ cu 601 kt), din care în zona de retail s-a înregistrat o creştere a vânzărilor cu 6%, iar în zona de en-gros, o scădere de 3%.

La sfârşitul lunii septembrie 2020, segmentul de distribuţie al Rompetrol Downstream cuprindea 1048 puncte de comercializare, incluzând reţeaua de staţii proprii, staţii partener şi staţii mobile (expres, baze interne de 9 şi 20 metri cubi).

 

Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice