Plan de acțiune

Rompetrol Rafinare continuă și în 2020 programul de remediere și ecologizare a batalelor istorice din rafinăria Vega Ploiești, compania alocând în acest an aproximativ 17 milioane USD. Pe fondul lucărilor reluate în 2019, volumul de gudroane acide și reziduuri petroliere procesate și eliminate a ajuns la peste 121.000 tone.

Lucrările din cadrul batalului 18 au fost finalizate și au cuprins următoarele lucrări: eliminarea apei din batale, excavarea și tratarea gudroanelor, consolidarea și conversia acestuia în spațiu de depozitare în siguranță a deșeurilor stabilizate solidificate din celelalte batale, prin instalarea unei geomembrane prevăzută cu sistem de monitorizare online a integrității acesteia.

În același timp, au început lucrările la batalele 16 și 17, respectiv mobilizarea și organizarea de șantier, tratarea gudroanelor şi transformarea acestora într-un deşeu solid, care va fi depozitat on site fără pericol pentru sănătate şi mediu, precum şi valorificarea prin co-incinerare în unităţi autorizate.

Rafinăria Vega a implementat o rețea automată de monitorizare a calității aerului din vecinătatea rafinăriei (aproximativ 2 kilometri) care îi asigură acesteia datele necesare pentru o monitorizare în timp real a impactului activităților de producție. Datele sunt integrate în sistemul de management și supraveghere a proceselor de producție, care permit adoptarea de măsuri prompte pentru menținerea indicatorilor de mediu în condițiile reglementate de legislația în vigoare, chiar și in conditiile în care sursele de poluare sunt externe (trafic, alți agenți economici sau activități de producție din zonă).

Compania este capabilă să ia măsuri prompte pentru a menține indicatorii de mediu în condițiile reglementate de legislația în vigoare, în funcție de condițiile sau prognozele meteorologice.


Soluţii şi tehnologii

O perioadă îndelungată de timp a fost alocată pentru derularea procesului de selecție a unor companii cu experiență în domeniu, în paralel cu identificarea celor mai bune și sigure tehnologii pentru neutralizarea și eliminarea acestor gudroane acide, generate de-a lungul timpului de procesele tehnologice pentru obținerea carburanților și procesarea țițeiului.Soluția tehnologică aleasă implică două direcții principale: tratarea gudroanelor și transformarea acestora într-un deșeu solid care va fi depozitat on site, fără pericol pentru sănătate și mediu, precum și valorificarea volumelor în exces, după tratare, prin coincinerare în unități autorizate (fabrici de ciment).

Schema Batale

 

Un criteriu major în alegerea soluţiei tehnologice l-a reprezentat și sustenabilitatea acesteia, compania urmând să asigure monitorizarea zonei și a surselor de apă pe o perioadă de 30 de ani de la încheierea lucrărilor.

Materiale utilizate

Tratamentul gudroanelor implică soluții certificate și recomandate pentru stabilizarea deșeurilor de tipul celor existente în batalurile Vega. Pentru stabilizare, se vor utiliza lianți profesionali certificați la nivel internațional. Toate materialele utilizate respectă standardele naționale și internaționale în domeniu și nu generează un impact asupra sănătății populației și a mediului înconjurător.

Protejarea mediului şi a comunităţii

Pentru protejarea celor care locuiesc în imediata vecinătate a rafinăriei, precum și pentru reducerea impactului generat de aceste lucrări, rafinăria – în colaborare cu autoritățile locale și de resort – a dezvoltat și implementat un amplu program de măsuri:

Crearea unei perdele verzi în jurul batalelor
Monitorizarea constantă a pânzei freatice prin intermediul a peste 20 de foraje
Amplasarea de stații de monitorizare a aerului
Montarea de panouri fonoizolante pentru reducerea zgomotului
Exhaustoare/„aspiratoare” industriale pentru reținerea prafului și a gazelor, stații de desprăfuire, utilizarea perdelelor de apă pentru reținerea particulelor.

Operațiunile vor fi monitorizate permanent prin măsurători ale parametrilor si vor fi efectuate permanent măsurători la gardul rafinăriei pentru monitorizarea zgomotului produs în timpul operațiunilor de ecologizare.

Măsuri stricte de curăţenie şi siguranţă

Transportul reziduurilor va fi derulat printr-o zona dedicată din rafinărie, cu ajutorul unor camioane ale căror bene vor fi acoperite cu prelată și care vor trece obligatoriu prin zona de spălare roți, pentru a nu murdări asfaltul.

Materialele de stabilizare se vor transporta în ciment-truck-uri închise etanș, aceste mijloace de transport având toate certificările impuse de lege. Circulația camioanelor încărcate cu deșeuri neutralizate care merg la valorificare se va realiza numai cu notificarea în prealabil a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și cu respectarea traseului stabilit și aprobat de autoritățile statului.

Pentru aprovizionarea cu produsele necesare, precum și pentru evacuarea către punctele autorizate de valorificare a gudroanelor neutralizate, s-a stabilit o cale de acces dedicată către DN1B – centura Ploiești. Traseul este următorul: sensul giratoriu Blejoi – benzinăria Rompetrol – calea ferată zona Primăriei Blejoi – Poarta 2 a rafinăriei Vega).

În prima etapă a operațiunii, traficul zilnic este estimat la circa 5 camioane, acesta urmând să se modifice, după caz, în funcție de volumul și necesarul de produse/materiale. Programul de lucru aprobat pentru desfășurarea operațiunilor de remediere a batalelor este de luni până sâmbătă, 10 ore pe zi, cu pauză de o oră.