Reducerea emisiilor și a deșeurilor

Încălzirea globală a devenit un fenomen pe care nicio companie responsabilă nu ar trebui să-l minimizeze. Ne străduim zilnic să reducem emisiile de gaze cu efect de seră, să diminuăm semnificativ deșeurile generate și să creștem nivelul de reciclare, să reducem consumul de energie în unitățile de producție și transport și să protejăm biodiversitatea pe termen lung.

Acordăm o atenție deosebită respectării celor mai bune practici din sistemul de management al calității sănătății, securității și al mediului (QHSE).

Autorizația acordată pentru emisia gazelor cu efect de seră au fost emise în cursul anului 2013 și sunt valabile până la sfârșitul anului 2020 pentru cele două rafinării ale Rompetrol Rafinare – Petromidia și Vega.

La începutul fiecărui an, este efectuat un audit de o companie externă pentru a verifica calculul emisiilor de CO2 pentru anul precedent.

În 2017, cantitatea totală de emisii din cele 3 unități de producție (Petromidia, Vega și petrochimie) a scăzut cu aproape 5%, iar emisiile SO2 și NOx au avut același nivel ca în anul 2016.

Petromidia și unitatea de petrochimie, cele mai mari unități de producție locale, au redus cu 48.200 de tone cantitatea de emisii în 2017.

Rata de recuperare a deșeurilor generate de rafinăria Petromidia în 2017 a fost de 91%, o îmbunătățire semnificativă de la 67% în 2015.

La fiecare tonă de materie primă prelucrată, rafinăria a generat 3 kg de deșeu, în condițiile în care Petromidia a înregistrat cantități record de productie în 2017:

5,66 milioane tone materii prime și 4,88 milioane tone producție pentru produsele albe, din care:

  • 1,46 milioane tone benzină
  • 2,74 milioane tone motorină

Un proiect cu impact important în 2017 a fost golirea 100% a batalului nr. 2 și începând cu octombrie 2017 a început activitatea de golire a reziduului istoric din batalul nr.1.