Reducerea emisiilor și a deșeurilor

Încălzirea globală a devenit un fenomen pe care nicio companie responsabilă nu ar trebui să-l minimizeze. Ne străduim zilnic să reducem emisiile de gaze cu efect de seră, să diminuăm semnificativ deșeurile generate și să creștem nivelul de reciclare, să reducem consumul de energie în unitățile de producție și transport și să protejăm biodiversitatea pe termen lung.

Acordăm o atenție deosebită respectării celor mai bune practici din sistemul de management al calității sănătății, securității și al mediului (QHSE).

Autorizația acordată pentru emisia gazelor cu efect de seră au fost emise în cursul anului 2013 și sunt valabile până la sfârșitul anului 2020 pentru cele două rafinării ale Rompetrol Rafinare – Petromidia și Vega.

La începutul fiecărui an, este efectuat un audit de o companie externă pentru a verifica calculul emisiilor de CO2 pentru anul precedent.

Toate obligațiile de conformitate au fost îndeplinite în 2018, Unitatea de Rafinare înregistrând o scădere cu 1,4% a emisiilor sale de CO2 față de 2017. 
Rafinăria Petromidia (inclusiv Divizia de Petrochimie) și-a redus emisiile de NOx, de la 514 tone în 2017 la 492 de tone în 2018. Totuși, o creștere a emisiilor de SO2 a fost înregistrată, de la 274 de tone în 2018 la 291 de tone în 2018.

 În mod similar, rafinăria Vega a înregistrat emisii mai mari de NOx în 2018, respectiv 86,51 tone, în timp ce emisiile de SO2 au fost mai mici, situându-se la 26,21 tone. Emisiile Rompetrol Gas s-au menținut la aceeași valoare ca în anul precedent. 

În ceea ce privește generarea altor deșeuri, rata de recuperare a deșeurilor pentru rafinăria Petromidia în anul 2018 a fost de 89,6%, cu o rată de generare a deșeurilor de 1,6 kg de deșeuri / tonă de materie primă procesată. 

Conform angajamentelor sale de protecție a mediului, rafinăria Vega a inițiat un proces de ecologizare a batalelor preluate de către Grupul Rompetrol în urma privatizării din 1999. În acest sens, un amplu proces de selecție a unei companii cu experiență in domeniu, dar și de identificare a celor mai bune și sigure tehnologii a fost desfășurat pentru neutralizarea și eliminarea gudroanelor acide și reziduurilor petroliere, generate de-a lungul timpului de procesele tehnologice pentru procesarea țițeiului și obținerea de carburanți. 


Aflați mai multe detalii în raportul de sustenabilitate.