Standarde CSSM

Rompetrol Rafinare a devenit de-a lungul anilor un punct de reper al industriei locale de rafinare. Rezultatele din ultimii 3 ani au fost îmbunătățite în mod constant datorită abordării durabile a fiecărei initiative sau proiect pe care le-am avut: investiții în tehnologii mai curate, îmbunătățirea calității produselor, reducerea costurilor de operare și reducerea consumului de energie. Nu am fi putut atinge nivelul actual de performanță fără a avea grijă de oamenii noștri și de mediul in care ne desfășurăm activitatea de atâția ani.

În cadrul oricărei rafinării sunt numeroase procese și activități complexe. Și pentru ca acestea să se desfășoare de fiecare dată corect și în siguranță, există un sistem de proceduri și instrucțiuni de lucru detaliate pentru angajați. 

Întregul sistem de management al celor 2 rafinării operate de  Rompetrol Rafinare, Petromidia și Vega, este certificat privind Sistemul Integrat de Management al calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 și SR OHSAS 18001:2008. Integrat înseamnă că toate practicile de management intern sunt centralizate și interconectate într-un sistem unic.

Sistemul este certificat sau verificat, după caz, anual, de către instituțiile internaționale, conform ultimelor standarde CSSM în vigoare.

Documentația acestui sistem integrat respectă cerințele impuse de standardele CSSM de referință, solicitările/recomandările clienților, solicitările stabilite de politica companiei și cerințele impuse de legislația în vigoare. 

Pentru o bună planificare, operare și control asupra proceselor, documentația sistemului de management cuprinde, fără a se rezuma la ele:

  • Politica la nivelul întregii companii privind CSSM
  • Obiectivele în domeniul CSSM
  • Manualul Sistemului Integrat de Management
  • Proceduri și instrucțiuni CSSM
  • Programe și planuri CSSM
  • Înregistrări CSSM         

Politica este cadrul pentru stabilirea și analizarea obiectivelor CSSM și a țintelor de mediu și este comunicată tuturor salariaților.

Obiectivele în domeniul CSSM, stabilite la nivelul departamentelor companiei, sunt măsurabile și în concordanță cu politica declarată de management, inclusiv cu angajamentele de prevenire a incidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, de prevenire a poluării, pentru a fi conforme cu cerințele legale aplicabile. 

 

Implicarea tuturor părților

 

La stabilirea acestor obiective s-au luat în considerare orientările curente și viitoare ale companiilor și ale pieței, rezultatele analizei efectuate de management, rezultatele proceselor care sunt desfășurate de organizație, cerințele legale și alte cerințe aplicabile companiilor, riscurile în domeniul sănătății și securității în muncă, opțiunile tehnologice BAT/BREF, financiare, operaționale și punctele de vedere ale părților interesate. 

Ne asumăm un rol activ în comunicarea cerințelor și obiectivelor de calitate, sănătate și siguranță în muncă  tuturor celor care interacționează cu activitatea rafinăriei: contractorii/ vizitatorii/ delegații/ elevii și studenții practicanți. De asemenea, ne bazăm pe toți angajații să se implice activ în identificarea  pericolelor, evaluarea riscurilor și  investigarea incidentelor. Prin prezența și deciziile lor în situațiile de CSSM, putem contribui la îmbunătățirea continuă a politicilor și obiectivelor CSSM.  

 

Sistemul situațiilor de urgență

 

Atât Petromidia, cât și Vega sunt obiective industriale strategice pentru industria locală. Având în vedere rolul și impactul activității lor, am stabilit o structură organizată pentru a răspunde oricărei situații de urgență.

Organizăm excercitii pentru aceste situații de urgență săptămânal, ne pregătim oamenii și subcontractorii să reacționeze ferm, imediat și corect de fiecare dată.

Colaborăm eficient cu autoritățile și pregătim împreună răspunsul eficient pentru orice situație de urgență posibilă, atât pe teritoriul Rafinăriei Petromidia, cât și al Rafinăriei Vega.