Adunarea generală a acționarilor an curent

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Adunarea generală a acționarilor an curent

Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25 aprilie 2019
Convocatorul AGOA – 24/25 aprilie 2019 – incepand cu ora 11:00
Formular de Imputernicire speciala pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019
Proiecte Hotarari ale AGOA din 24/25 aprilie 2019
Materiale AGOA 24-25 aprilie 2019
Raportul anual al administratorilor ptr. exercitiul financiar 2018 cf. Reg. ASF nr. 5/2018 - aferent situatii financiare individuale
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare individuale la 31.12.2018 intocmite cf. IFRS
Raportul administratorilor ptr. exercitiul financiar 2018 – aferent situatii financiare consolidate
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare consolidate la 31.12.2018 intocmite cf. IFRS
Material AGOA – pct. 4 de pe ordinea de zi – referitor BVC 2019
Material AGOA – pct. 4 de pe ordinea de zi – Plan Productie 2019
Material AGOA – pct. 4 de pe ordinea de zi – Bugetul de investitii 2019
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi - referitor aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru 2019
Material AGOA – pct. 6 de pe ordinea de zi – referitor incetarea mandatului unui administrator ca urmare a demisiei acestuia incepand cu data de 01 septembrie 2018
Material AGOA-pct.7 de pe ordinea de zi- referitor la alegerea unui membru al Consiliului de Administratie
Material AGOA-pct.7 de pe ordinea de zi - Lista cu informatii privind persoana propusa pentru functia de administrator
Material AGOA-pct.7 de pe ordinea de zi - CV Saduokhas Meraliyev
Material AGOA-pct. 8 de pe ordinea de zi- referitor alegerea Ernst&Young Assurance Services SRL ca auditor al societatii