Adunarea generală a acționarilor an curent

Această secţiune urmăreşte să furnizeze informaţii cu privire la organizarea şi convocarea Adunării Generale a Acţionarilor, conform Actului Constitutiv al Societăţii.

Adunarea Generală a Acţionarilor se va convoca de către Consiliul de Administraţie, ori de câte ori este necesar.

Adunarea Generală a Acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii sau în alt loc indicat în Convocator.

Conform legislaţiei române, Adunarea Generală a Acţionarilor este convocată prin anunţ public, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării şedinţei.

Participarea la Adunare este condiţionată de deţinerea statutului de acţionar la data de referinţă stabilită în Convocator. Documentele suport sunt postate pe website-ul companiei, la rubrica Relaţia cu Investitorii, fiind astfel disponibile tuturor acţionarilor. Rompetrol Rafinare S.A. respectă principiul "o acţiune, un vot, un dividend". Nu există acţiuni fără drept de vot, acţiuni care să confere dreptul la mai multe voturi sau acţiuni privilegiate.

Consiliul de Administraţie va convoca de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social. În acest caz, Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea generală a acționarilor an curent

Descriere raport
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 21/24 iunie 2019
Convocatorul AGEA din data de 21/24 iunie 2019-incepand cu ora 11
Formular de Imputernicire speciala pentru AGEA din 21/24 iunie 2019
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 21/24 iunie 2019
Proiect Hotarare AGEA din 21/24 iunie 2019
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA
Material AGEA – Deschidere punct de lucru
Rezultate vot
Hotărârea nr. 4/2019 adoptată de AGEA din 24 aprilie 2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25 aprilie 2019
Convocatorul AGOA – 24/25 aprilie 2019 – incepand cu ora 11:00
Formular de Imputernicire speciala pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019
Proiecte Hotarari ale AGOA din 24/25 aprilie 2019
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA
Raportul anual al administratorilor ptr. exercitiul financiar 2018 cf. Reg. ASF nr. 5/2018 - aferent situatii financiare individuale
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare individuale la 31.12.2018 intocmite cf. IFRS
Raportul administratorilor ptr. exercitiul financiar 2018 – aferent situatii financiare consolidate
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare consolidate la 31.12.2018 intocmite cf. IFRS
Material AGOA – pct. 4 de pe ordinea de zi – referitor BVC 2019
Material AGOA – pct. 4 de pe ordinea de zi – Plan Productie 2019
Material AGOA – pct. 4 de pe ordinea de zi – Bugetul de investitii 2019
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi - referitor aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru 2019
Material AGOA – pct. 6 de pe ordinea de zi – referitor incetarea mandatului unui administrator ca urmare a demisiei acestuia incepand cu data de 01 septembrie 2018
Material AGOA-pct.7 de pe ordinea de zi- referitor la alegerea unui membru al Consiliului de Administratie
Material AGOA-pct.7 de pe ordinea de zi - Lista cu informatii privind persoana propusa pentru functia de administrator
Material AGOA-pct.7 de pe ordinea de zi - CV Saduokhas Meraliyev
Material AGOA-pct. 8 de pe ordinea de zi- referitor alegerea Ernst&Young Assurance Services SRL ca auditor al societatii
Rezultate vot
Hotararile nr. 1/2019, nr. 2/2019 si nr. 3/2019 adoptate de AGOA din 24 aprilie 2019