Adunarea generală a acționarilor an curent

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividente.

Adunarea generală a acționarilor an curent

Descriere raport
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 25/26 iunie 2018
CONVOCARE AGEA – 25/26 iunie 2018 – incepand cu ora 10:00
Formular de Imputernicire speciala pentru AGEA din 25/26 iunie 2018
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 25/26 iunie 2018
Proiect Hotarare a AGEA din 25/26 iunie 2018
Materiale AGEA 25-26 iunie2018:
Material AGEA – pct. 1 - 4 de pe ordinea de zi – prelungire credit sinicalizat in suma de 360.000.000 USD
Material AGEA – pct. 5 de pe ordinea de zi – stabilirea Datei de Inregistrare si a Ex-Date
Material AGEA – pct. 6 de pe ordinea de zi – imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii Hotararii AGEA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27/30 aprilie 2018
COMPLETARE ordine de zi a AGOA din data de 27/30 aprilie 2018
CONVOCARE AGOA si AGEA – 27/30 aprilie 2018 – incepand cu ora 10:00 – pentru AGOA, respectiv ora 12:00 – pentru AGEA
Formular de Imputernicire speciala pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018
Formulare de Imputernicire speciala pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018 Actualizat la 17 aprilie 2018
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Proiecte Hotarari ale AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Materiale AGOA 27-30 aprilie 2018
Raportul anual al administratorilor ptr. exercitiul financiar 2017 cf. Reg. CNVM nr. 1/2006 - aferent situatii financiare individuale
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare individuale la 31.12.2017 intocmite cf. IFRS
Raportul administratorilor ptr. exercitiul financiar 2017 – aferent situatii financiare consolidate
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare consolidate la 31.12.2017 intocmite cf. IFRS
Material AGOA – pct 3 de pe ordinea de zi – propunerea Consiliului de Administratie cu privire la repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi – referitor BVC 2018
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi – Plan Productie 2018
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi – Bugetul de investitii 2018
Material AGOA – pct. 6 de pe ordinea de zi - referitor aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru 2018
Material AGOA – pct. 7 de pe ordinea de zi – referitor alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie pentru un mandat incepand cu 1 mai 2018 – 30 aprilie 2022
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie _17 aprilie 2018
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
Adresa actionar Ministerul Energiei – propunere candidati
CV- Dl. Catalin DUMITRU_17 aprilie 2018
CV- Dl. Alexey GOLOVIN_17 aprilie 2018
CV- Dl. Yedil UTEKOV_17 aprilie 2018
CV- Dl. Mihai_Liviu MIHALACHE_17 aprilie 2018
CV- Dl. Nicolae Bogdan Codrut STANESCU_17 aprilie 2018
Material AGOA – pct. 71 de pe ordinea de zi – referitor alegerea Ernst @ Young Assurance Services SRL ca auditor al Societatii – 17 aprilie 2018
Material AGOA – pct. 72 de pe ordinea de zi – referitor la numirea dlui Dan Alexandru IANCU membru independent in Comitetul de Audit– 17 aprilie 2018
Materiale AGEA 27/30 aprilie 2018
Formular de Imputernicire speciala pentru AGEA din 27/30 aprilie 2018
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 27/30 aprilie 2018
Proiect Hotarare a AGEA din 27/30 aprilie 2018
Material AGEA – pct. 1 de pe ordinea de zi – referitor Raportul cu privire la masurile ptr. a asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice si ptr. a minimiza riscul aplicarii unor sanctiuni, urmare a aplicarii Reg
Rezultate vot AGOA si AGEA din 27 aprilie 2018
Raport curent – Hotarari nr. 2/2018 – nr. 6/2018- adoptate de AGOA si AGEA din 27 aprilie 2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15/16 ianuarie 2018
Convocare AGOA – 15/16 ianuarie 2018 – incepand cu ora 11:00 A.M.
Formulare Imputerniciri speciale pentru AGOA din 15/16 ianuarie 2018
Formulare de vot prin corespondenta pentru AGOA din 15/16 ianuarie 2018
Proiect Hotarare AGOA din 15/16 ianuarie 2018
Materiale AGOA 15/16 ianuarie 2018:
Material informativ privind punctele de pe ordinea de zi AGOA din 15/16 ianuarie 2018
Lista propunerilor pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie – la data de 11 decembrie 2017
CV Nicoleta Viorica SOISUN
Rezultate vot:
Raport curent aferent Hotarare nr. 1/2018 adoptata de AGOA din 15.01.2018
Rezultate vot AGOA 15.01.2018