Structura actionariatului

Rompetrol Rafinare are o singură clasă de acțiuni comune nominative emise în formă dematerializată și, incepand cu 5 noiembrie 2021 un capital social de 2.655.920.572,60 lei împărțit în 26.559.205.726 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Toate acțiunile sunt plătite integral.

Evoluţia capitalului social

Perioada 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05 15.02.11 12.07.11 Incepand cu 05.11.2021
Capital social (milioane RON) 90,22 1.324,33 1.582,26 1.746,35 2.109,92 2.439,41 4.410,92 2.655,92
Număr acțiuni (milioane) 36,08 68,16 73,86 17,463.50 21,099.27 24,394.19 44.109,20 26.559,20
Valoare nominală (RON/acțiune) 2,50 19,428 21,422 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Structura sintetică consolidată a acţionarilor, conform datelor furnizate de Depozitarul Central S.A., la data de 30 septembrie 2023

STRUCTURA SINTETICĂ CONSOLIDATĂ A ACŢIONARILOR

Nume Număr acţiuni Procent [%]
KMG INTERNATIONAL N.V. 12.778.577.732 48,1136
Statul Român reprezentat de Ministerul Energiei 11.870.877.580 44,6959
Persoane Juridice care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, dețin cumulat: 1.763.120.859 6,6385
Persoane Fizice care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social, dețin cumulat: 146.629.555 0,5520
Total 26.559.205.726 100

*Nota:La data de 30 septembrie 2023, acționării aparținând grupului KMG International, dețin cumulat un procent de 54,6339% din capitalul social.

Statul Român

KMGI International

Persoane Juridice cu capital sub 10%

Persoane Fizice cu capital sub 10%