Structura actionariatului

Rompetrol Rafinare are o singură clasă de acțiuni comune nominative, emise în formă dematerializată, și un capital social de 4.410.920.572,60 lei împărțit în 44.109.205.726 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune. Toate acțiunile sunt plătite integral.

Evoluţia capitalului social

Perioada 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05 15.02.11 prezent
Capital social (milioane RON) 90,22 1.324,33 1.582,26 1.746,35 2.109,92 2.439,41 4.410,92
Număr acțiuni (milioane) 36,08 68,16 73,86 17,463.50 21,099.27 24,394.19 44,109.20
Valoare nominală (RON/acțiune) 2,50 19,428 21,422 0,10 0,10 0,10 0,10

Structura sintetică consolidată a acţionarilor, conform datelor furnizate de Depozitarul Central S.A., la data de 31 decembrie 2020

STRUCTURA SINTETICĂ CONSOLIDATĂ A ACŢIONARILOR

Nume Număr acţiuni Procent [%]
KMG INTERNATIONAL N.V. 21.222.506.422 48,1136
Statul Roman prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri** 19.715.009.053 44,6959
Persoane Juridice care dețin fiecare în parte mai putin de 10% din capitalul social 2.924.613.609 6,6304
Persoane Fizice care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul social 247.076.642 0,5601
Total 44.109.205.726 100

*Nota: La data de 31 decembrie 2020, actionarii apartinand grupului KMG International, detin cumulat un numar de 24.098.569.799 acţiuni, reprezentând 54,6339% din capitalul social.

**Nota: Cu actuala denumire Ministerul Energiei

Statul Român

KMGI International

Persoane Juridice cu capital sub 10%

Persoane Fizice cu capital sub 10%