Adunarea generală a acționarilor ediții anterioare

Formulare, rapoarte și informații despre structură, convocări și dividende.

Arhiva 2021

Descriere raport
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 5/8 noiembrie 2021
Rezultatele voturilor pentru Hotararea nr. 8/2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 5 noiembrie 2021
RAPORT CURENT Hotarare AGEA din 5 noiembrie 2021
RAPORT CURENT CONVOCARE AGEA - 5/8 noiembrie 2021 – incepand cu ora 11:00
Imputernicire speciala pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Documente si Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA din 5/8 noiembrie 2021:
Pct. 1 – Nota 1 - Aprobarea modificarii şi actualizarii Actului Consitutiv al Societatii
Pct. 2 - Nota 2 - Stabilirea „Datei de Inregistrare”, si a „Ex-Date”
Pct. 3 - Imputernicirea pentru semnarea si inregistrarea Horararii AGEA
Proiect de Hotarare nr. 8/2021 AGEA din 5/8 noiembrie 2021
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 6/9 august 2021
Rezultatele voturilor pentru Hotararile nr. 6/2021 si nr. 7/2021 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 6 august 2021
RAPORT CURENT Hotarari AGEA din 6 august 2021
RAPORT CURENT CONVOCARE AGEA - 6/9 august 2021 – incepand cu ora 11:00
Raport curent referitor Proiect Hotarare primita de la un Actionar pentru AGAE din data de 6/9 august 2021
Imputernicire speciala pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor – republicat in 21 iulie 2021
Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor - republicat in 21 iulie 2021
Documente si Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA din 6/9 august 2021:
Pct. 1 si 2 – Nota 1 - adoptarea unei hotărâri pentru a confirma că Societatea îşi va continua activitatea
Anexa 1 la Nota 1– Raportul Consiliului de Administratie privind situatia patrimoniala a Rompetrol Rafinare S.A.la 31 decembrie 2020 in conformitate cu art 153^24 din Legea nr. 31/1990
Anexa 2 la Nota 1 – Decizia nr. 1 adoptata de Consiliul de Administratie in 30 iunie 2021
Raportul auditorului intern
Pct. 3 si 4 – Nota 2 privind masuri de redresare a activului net
Anexa 1 la Nota 2 – Decizia nr 2 adoptata de Consiliul de Administratie in 30 iunie 2021
Anexa 2 la Nota 2 – Analiza sumarizata a masurilor de redresare a activului net al societatii in conformitate cu art. 153^24 din Legea societatilor nr. 31/1990
Anexa 3 la Nota 2 – Analiza detaliata a masurilor de redresare a activului net al societatii in conformitate cu art. 153^24 din Legea societatilor nr. 31/1990
Pct. 4 - Proiect Hotarare primita de la un Actionar pentru AGAE din data de 6/9 august 2021 – publicat in 21 iulie 2021
Decizia adoptata de Consiliul de Administratie in 16 iulie 2021 – publicata in 21 iulie 2021
Pct. 5 – Nota 3 - Stabilirea „Datei de Inregistrare”, „Ex-Date”, „Data platii” si a „Datei Platii fractiunilor de actiuni”
Pct. 6 - Imputernicirea pentru semnarea si inregistrarea Horararilor AGEA
Proiecte de Hotarari ale AGEA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2021
Rezultatele voturilor pentru Hotararile nr. 1/2021 – nr. 3/2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 28 aprilie 2021
Rezultatele voturilor pentru Hotararile nr. 4/2021 – nr. 5/2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 28 aprilie 2021
Raport Curent Hotarari AGOA si AGEA din 28 aprilie 2021
Completarea convocatorului AGOA din data de 28/29 aprilie 2021
Versiunea corectata a Convocatorului pentru AGOA si AGEA in data de 28/29 aprilie 2021 - incepand cu ora 11:00 - pentru AGOA, respectiv cu ora 13:00 – pentru AGEA (publicat la 25 martie 2021)
Raport curent privind Convocarea AGOA si AGEA in data de 28/29 aprilie 2021 – incepand cu ora 11:00 - pentru AGOA, respectiv cu ora 13:00 – pentru AGEA (publicat la 24 martie 2021)
Imputernicire speciala AGOA 28 apr 2021 - pct 3, 61 Actualizat 15 apr 2021
Imputerniciri speciale pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Imputernicire speciala pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Buletin vot coresponta actualizat AGOA 28.04.2021 - pct 3, si 61
Buletine de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Buletin de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Documente si Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA din 28/29 aprilie 2021:
1 - Situatiile financiare anuale individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020
2 - Situatiile financiare anuale consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020
3 - Descarcarea de gestiune a administratorilor ptr. anul 2020
4 - Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2021, Planui de producţie pentru. 2021 si Planul de Investiţii pentru 2021
5 - Politica de remunerare a structurii de conducere a Societăţii
6 - Remuneratiile administratorilor
Nota 61 - aprobare renumire Auditor Financiar EY
7 - Stabilirea „Datei de Inregistrare” si a „Ex-Date”
8 - Imputernicirea pentru semnarea si inregistrarea Horararilor AGOA
Proiecte de Hotarari AGOA actualizate
Proiecte de Hotarari ale AGOA
Documente si Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGEA din 28/29 aprilie 2021:
1 - Nota referitor modificare si actualizare Act Constitutiv al Societăţii
2 - Nota referitor incheierea unui contract cadru de achiziţie materie prima - titei
3 - Nota referitor incheiere Act Aditional nr. 2 la Contractul de împrumut pe termen lung încheiat în data de 2 mai 2012
4 - Stabilirea „Datei de Inregistrare” si a „Ex-Date”
5 - Imputernicirea pentru semnarea si inregistrarea Horararilor AGEA
Proiecte de Hotarari ale AGEA

ARHIVA 2020

Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18/21 septembrie 2020
Rezultatele voturilor pentru Hotararea nr. 6/2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 18 septembrie 2020
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 18 septembrie 2020
CONVOCARE AGOA - 18/21 septembrie 2020 – incepand cu ora 11:00
Formular de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGOA din 18/21 septembrie 2020 – dedicata pct. 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi_actualizat 28.08.2020
Formular de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGOA din 18/21 septembrie 2020 – dedicata pct. 4 si 5 de pe ordinea de zi
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 18/21 septembrie 2020 – dedicat pct. 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi_actualizat 28.08.2020
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 18/21 septembrie 2020– dedicat pct. 4 si 5 de pe ordinea de zi
Materiale AGOA 18/21 septembrie 2020:
Nota 1, 2 si 3 – Aprobare Incetare mandate a 2 (doi) administratori si alegere a 2 noi administratori_actualizat 28.08.2020
Lista propuneri pentru 2 poziţii de membrii ai Consiliului de Administratie _1 septembrie 2020
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidat
Adresa actionar Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri – propunere candidat
CV - Felix CRUDU-TESLOVEANU
CV – Bogdan-Cătălin STERIOPOL
Nota 4 - Stabilirea Datei de Inregistrare si a Ex-Date
Nota 5 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
Propunere de Hotarare nr. 6/2020 privind punctele de pe agenda AGOA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2020
Rezultatele voturilor pentru Hotararile nr. 1/2020 – nr. 3/2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 29 aprilie 2020
Rezultatele voturilor pentru Hotararile nr. 4/2020 – nr. 5/2020 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 29 aprilie 2020
Hotărârile Adunărilor Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din data de 29 aprilie 2020
Raport curent - Recomandari privind AGOA si AGEA din 29/30 aprilie 2020 in context COVID-19
CONVOCARE AGOA si AGEA - 29/30 aprilie 2020 – incepand cu ora 11:00 - pentru AGOA, respectiv cu ora 13::00 – pentru AGEA
Formular de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGOA din 29/30 aprilie 2020
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 29/30 aprilie 2020
Formular de Imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in AGEA din 29/30 aprilie 2020
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 29/30 aprilie 2020
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA 29/30 aprilie 2020
Nota de fundamentare – Nota 1 – Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019
Situaţiile financiare individuale ale Rompetrol Rafinare S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019
Raportul anual al Consiliului de Administraţie ptr. exercitiul financiar 2019 intocmit cf Reg. ASF nr. 5/2018 - referitor la situaţiile financiare individuale
Nota de fundamentare – Nota 2 – Aprobarea situațiilor financiare consolidate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019
Situatiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019
Raportul anual al Consiliului de Administratie referitor la situaţiile financiare consolidate 2019 - întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
Nota de fundamentare – Nota 3 – descarcarea de gestiune a administratorilor ptr. anul 2019
Nota de fundamentare – Nota 4 – aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020, a Planului de producţie ptr. 2020 si a Planului de Investiţii ptr. 2020
Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2020
Planul de productie aferent anului 2020
Bugetul de investitii aferent anului 2020
Nota de fundamentare – Nota 5 - Stabilirea remuneraţiei lunare brute datorate pentru exerciţiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administraţie
Nota de fundamentare – Nota 6 - Numirea auditorului financiar
Nota de fundamentare – Nota 7- Stabilirea Datei de Inregistrare si a Ex-Date
Nota de fundamentare – Nota 8 - Împuternicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
Propunere de Hotarare nr. 1/2020 privind punctele nr. 1, 2, 3, 4, 7 si 8 de pe agenda AGOA
Propunere de Hotarare nr. 2/2020 privind punctele nr. 4, 7 si 8 de pe agenda AGOA
Propunere de Hotarare nr. 3/2020 privind punctele nr. 6, 7 si 8 de pe agenda AGOA
Documente si note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA 29/30 aprilie 2020
Nota de fundamentare – Nota 1 – Aprobarea modificării, completării si actualizarii Actului Constitutiv al Societăţii
Nota de fundamentare – Nota 2 – închiderea unui punct de lucru
Nota de fundamentare – Nota 3 – adoptarea unei hotărâri pentru a confirma că Societatea îşi va continua activitatea
Raportul Consiliului de Administratie privind situatia patrimoniala a Rompetrol Rafinare S.A. in conformitate cu art 153^24 din Legea nr. 31/1990
Raportul auditorului extern Ernst & Young Assurance Services SRL
Raportul Auditorului Intern
Nota de fundamentare – Nota 4 - stabilirea Datei de Inregistrare si a Ex-Date
Nota de fundamentare – Nota 5 - imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGEA
Propunere de Hotarare nr. 4/2020 privind punctele nr. 1, 4 si 5 de pe agenda AGEA
Propunere de Hotarare nr. 5/2020 privind punctele nr. 3, 4 si 5 de pe agenda AGEA

ARHIVA 2019

Descriere raport
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 21/24 iunie 2019
Convocatorul AGEA din data de 21/24 iunie 2019-incepand cu ora 11
Formular de Imputernicire speciala pentru AGEA din 21/24 iunie 2019
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 21/24 iunie 2019
Proiect Hotarare AGEA din 21/24 iunie 2019
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi AGEA
Material AGEA – Deschidere punct de lucru
Rezultate vot
Hotărârea nr. 4/2019 adoptată de AGEA din 24 aprilie 2019
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/25 aprilie 2019
Convocatorul AGOA – 24/25 aprilie 2019 – incepand cu ora 11:00
Formular de Imputernicire speciala pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 24/25 aprilie 2019
Proiecte Hotarari ale AGOA din 24/25 aprilie 2019
Note de fundamentare a punctelor de pe ordinea de zi a AGOA
Raportul anual al administratorilor ptr. exercitiul financiar 2018 cf. Reg. ASF nr. 5/2018 - aferent situatii financiare individuale
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare individuale la 31.12.2018 intocmite cf. IFRS
Raportul administratorilor ptr. exercitiul financiar 2018 – aferent situatii financiare consolidate
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare consolidate la 31.12.2018 intocmite cf. IFRS
Material AGOA – pct. 4 de pe ordinea de zi – referitor BVC 2019
Material AGOA – pct. 4 de pe ordinea de zi – Plan Productie 2019
Material AGOA – pct. 4 de pe ordinea de zi – Bugetul de investitii 2019
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi - referitor aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru 2019
Material AGOA – pct. 6 de pe ordinea de zi – referitor incetarea mandatului unui administrator ca urmare a demisiei acestuia incepand cu data de 01 septembrie 2018
Material AGOA-pct.7 de pe ordinea de zi- referitor la alegerea unui membru al Consiliului de Administratie
Material AGOA-pct.7 de pe ordinea de zi - Lista cu informatii privind persoana propusa pentru functia de administrator
Material AGOA-pct.7 de pe ordinea de zi - CV Saduokhas Meraliyev
Material AGOA-pct. 8 de pe ordinea de zi- referitor alegerea Ernst&Young Assurance Services SRL ca auditor al societatii
Rezultate vot
Hotararile nr. 1/2019, nr. 2/2019 si nr. 3/2019 adoptate de AGOA din 24 aprilie 2019

ARHIVA 2018

Descriere raport
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 25/26 iunie 2018
CONVOCARE AGEA – 25/26 iunie 2018 – incepand cu ora 10:00
Formular de Imputernicire speciala pentru AGEA din 25/26 iunie 2018
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 25/26 iunie 2018
Proiect Hotarare a AGEA din 25/26 iunie 2018
Materiale AGEA 25-26 iunie2018:
Material AGEA – pct. 1 - 4 de pe ordinea de zi – prelungire credit sinicalizat in suma de 360.000.000 USD
Material AGEA – pct. 5 de pe ordinea de zi – stabilirea Datei de Inregistrare si a Ex-Date
Material AGEA – pct. 6 de pe ordinea de zi – imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii Hotararii AGEA
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27/30 aprilie 2018
COMPLETARE ordine de zi a AGOA din data de 27/30 aprilie 2018
CONVOCARE AGOA si AGEA – 27/30 aprilie 2018 – incepand cu ora 10:00 – pentru AGOA, respectiv ora 12:00 – pentru AGEA
Formular de Imputernicire speciala pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018
Formulare de Imputernicire speciala pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018 Actualizat la 17 aprilie 2018
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Proiecte Hotarari ale AGOA din 27/30 aprilie 2018_Actualizat la 17 aprilie 2018
Materiale AGOA 27-30 aprilie 2018
Raportul anual al administratorilor ptr. exercitiul financiar 2017 cf. Reg. CNVM nr. 1/2006 - aferent situatii financiare individuale
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare individuale la 31.12.2017 intocmite cf. IFRS
Raportul administratorilor ptr. exercitiul financiar 2017 – aferent situatii financiare consolidate
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare consolidate la 31.12.2017 intocmite cf. IFRS
Material AGOA – pct 3 de pe ordinea de zi – propunerea Consiliului de Administratie cu privire la repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi – referitor BVC 2018
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi – Plan Productie 2018
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi – Bugetul de investitii 2018
Material AGOA – pct. 6 de pe ordinea de zi - referitor aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru 2018
Material AGOA – pct. 7 de pe ordinea de zi – referitor alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie pentru un mandat incepand cu 1 mai 2018 – 30 aprilie 2022
Lista propuneri pentru pozitia de membrii ai Consiliului de Administratie _17 aprilie 2018
Adresa actionar KMG International NV- propunere candidati
Adresa actionar Ministerul Energiei – propunere candidati
CV- Dl. Catalin DUMITRU_17 aprilie 2018
CV- Dl. Alexey GOLOVIN_17 aprilie 2018
CV- Dl. Yedil UTEKOV_17 aprilie 2018
CV- Dl. Mihai_Liviu MIHALACHE_17 aprilie 2018
CV- Dl. Nicolae Bogdan Codrut STANESCU_17 aprilie 2018
Material AGOA – pct. 71 de pe ordinea de zi – referitor alegerea Ernst @ Young Assurance Services SRL ca auditor al Societatii – 17 aprilie 2018
Material AGOA – pct. 72 de pe ordinea de zi – referitor la numirea dlui Dan Alexandru IANCU membru independent in Comitetul de Audit– 17 aprilie 2018
Materiale AGEA 27/30 aprilie 2018
Formular de Imputernicire speciala pentru AGEA din 27/30 aprilie 2018
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 27/30 aprilie 2018
Proiect Hotarare a AGEA din 27/30 aprilie 2018
Material AGEA – pct. 1 de pe ordinea de zi – referitor Raportul cu privire la masurile ptr. a asigura protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice si ptr. a minimiza riscul aplicarii unor sanctiuni, urmare a aplicarii Reg
Rezultate vot AGOA si AGEA din 27 aprilie 2018
Raport curent – Hotarari nr. 2/2018 – nr. 6/2018- adoptate de AGOA si AGEA din 27 aprilie 2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15/16 ianuarie 2018
Convocare AGOA – 15/16 ianuarie 2018 – incepand cu ora 11:00 A.M.
Formulare Imputerniciri speciale pentru AGOA din 15/16 ianuarie 2018
Formulare de vot prin corespondenta pentru AGOA din 15/16 ianuarie 2018
Proiect Hotarare AGOA din 15/16 ianuarie 2018
Materiale AGOA 15/16 ianuarie 2018:
Material informativ privind punctele de pe ordinea de zi AGOA din 15/16 ianuarie 2018
Lista propunerilor pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie – la data de 11 decembrie 2017
CV Nicoleta Viorica SOISUN
Rezultate vot:
Raport curent aferent Hotarare nr. 1/2018 adoptata de AGOA din 15.01.2018
Rezultate vot AGOA 15.01.2018

ARHIVA 2017

Descriere raport
2017 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21 decembrie 2017
CONVOCATOR AGEA – 20/21 decembrie 2017
Formular de Imputernicire speciala pentru AGEA din 20/21 decembrie 2017
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 20/21 decembrie 2017
Proiect Hotarari nr.4 si 5 ale AGEA din 20/21 decembrie 2017
Materiale AGEA 20/21 decembrie 2017:
Material informativ AGEA din 20/21 decembrie 2017
Adresa Ministerului Energiei referitor solicitare includere punct pe ordinea de zi
Rezultate vot:
Raport curent aferent Hotarari nr.43/2017 si nr. 5/2017 adoptate de AGEA din 20.12.2017
2017 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27/28 aprilie 2017
Convocare AGOA – 27/28 aprilie 2017
Formular de Imputernicire speciala pentru AGOA din 27/28 aprilie 2017
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 27/28 aprilie 2017
Proiect Hotarare nr.3 a AGOA din 27/28 aprilie 2017
Materiale AGOA 27-28 aprilie 2017:
Material informativ AGOA din 27/28 aprilie 2017
Raportul anual al administratorilor ptr. exercitiul financiar 2016 cf. Reg. CNVM nr. 1/2006 - aferent situatii financiare individuale
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare individuale la 31.12.2016 intocmite cf. IFRS
Raportul administratorilor ptr. exercitiul financiar 2016 – aferent situatii financiare consolidate
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare consolidate la 31.12.2016 intocmite cf. IFRS
Material AGOA – pct 3 de pe ordinea de zi – propunerea Consiliului de Administratie cu privire la repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2016
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi – referitor BVC 2017
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi – Plan Productie 2017
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi – Plan investitii 2017
Material AGOA – pct. 6 de pe ordinea de zi - referitor aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru 2017
Rezultate vot:
Raport curent aferent Hotarare nr. 3/2017 adoptata de AGOA din 27.04.2017
Rezultate vot AGOA 27 aprilie 2017
2017 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 13/14 aprilie 2017
Convocare AGOA – 13/14 aprilie 2017 – incepand cu ora 11:00 A.M.
Proiect Hotarare primita de la un Actionar pentru AGOA din data de 13/14 aprilie 2017
Formular Imputernicire speciala pentru AGOA din 13/14 aprilie 2017
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 13/14 aprilie 2017
Proiecte Hotarari AGOA din 13/14 aprilie 2017
Materiale AGOA 13/14 aprilie 2017
Material informativ privind punctele de pe ordinea de zi AGOA din 13/14 aprilie 2017
Lista propunerilor pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie – 14 martie 2017
CV Laurentiu-Dan TUDOR – 14 martie 2017
CV Alexey GOLOVIN – 14 martie 2017
Rezultate vot:
Raport curent aferent Hotarari nr. 1/2017 si nr. 2/2017 adoptate de AGOA din 13.04.2017
Rezultate vot AGOA din 13 aprilie 2017
2016 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19/20 Decembrie 2016
Convocare AGEA – 19/20 decembrie 2016
Formular Imputernicire speciala pentru AGEA din 19/20 decembrie 2016
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 19/20 decembrie 2016
Proiecte Hotarari AGEA din 19/20 decembrie 2016

ARHIVA 2016

Descriere raport
Materiale AGEA 19/20 decembrie 2016
Material informativ AGEA din 19/20 decembrie 2016
Raportul Consiliului de Administratie privind situatia patrimoniala a Societatii in conformitate cu art. 153^24 din Legea nr.31/1990
Raportul auditorului extern Ernst & Young
Raport Auditor Intern
Rezultate vot:
Raport curent aferent Hotarari nr. 4/201 si nr. 5/2016 adoptate de AGEA din 19.12.2016
Rezultate vot AGEA din 19 decembrie 2016
2016 Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2016
Completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28(29) aprilie 2016
Convocare AGOA si AGEA - 28/29 aprilie 2016
Procura speciala pentru AGOA din 28/29 aprilie 2016
Procura speciala pentru AGOA din 28/29 aprilie 2016 – actualizare la 15 aprilie 2016
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 28/29 aprilie 2016
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 28/29 aprilie 2016 – actualizare la 15 aprilie 2016
Proiecte hotarari AGOA din 28/29 aprilie 2016
Proiecte Hotarari AGOA din 28/29 aprilie 2016 – actualizare la 15 aprilie 2016
Materiale AGOA 28/29 aprilie 2016
Material informativ AGOA din 28/29 aprilie 2016
Material informativ AGOA din 28/29 aprilie 2016 – Completare ordine de zi - actualizare la 15 aprilie 2016
Raportul anual al administratorilor ptr. exercitiul financiar 2015 cf. Reg. CNVM nr. 1/2006
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare individuale la 31.12.2015 intocmite cf. IFRS
Raportul auditorului incluzand si situatiile financiare consolidate la 31.12.2015 intocmite cf. IFRS
Material AGOA – pct 3 de pe ordinea de zi – propunerea Consiliului de Administratie cu privire la repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2015
Material AGOA - pct. 5 de pe ordinea de zi - referitor BVC 2016, Plan productie 2016, Plan investitii 2016
Material AGOA - pct. 6 de pe ordinea de zi - referitor aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru 2016
Lista informatii candidati propusi pentru functia de administrator – actualizata la data de 6 aprilie 2016
CV – dl. Catalin Dumitru – pct. 8 de pe ordinea de zi
CV – dl. Marius Mitrus – pct 10 de pe ordinea de zi revizuita
Raport curent - modificari in structura de conducere
Materiale AGEA 28/29 aprilie 2016:
Procura speciala pentru AGEA din 28/29.04.2016
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 28/29.04.2016
Proiect hotarare AGEA din 28/29.04.2016
Material informativ AGEA din 28/29.04.2016
Rezultate vot:
Raport curent aferent Hotarari nr. 1/2016; nr. 2/2016 si nr. 3/2016 AGOA si AGEA din 28.04.2016
Rezultate vot AGOA din 28 aprilie 2016
Rezultate vot AGEA din 28 aprilie 2016
Material informativ aferent AGOA din 20/21 iulie 2015

ARHIVA 2015

Descriere raport
2015 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21 iulie 2015
Convocator AGOA – 20/21 iulie 2015
Procura speciala pentru AGOA din 20/21 iulie 2015
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 20/21 iulie 2015
Proiect Hotarare AGOA din 20/21 iulie 2015
Materiale AGOA 20/21 iulie 2015:
Lista informatii candidati propusi pentru functia de administrator – la data de 18 iunie 2015
CV – dl. Mihai Liviu Mihalache
Rezultate vot:
Raport Curent aferent Hotarare nr. 6/2015 adoptata de AGOA din 20 iulie 2015
Rezultate vot AGOA din 20 iulie 2015
2015 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/15 iunie 2015
Convocator AGOA – 12/15 iunie 2015
Procura speciala pentru AGOA din 12/15 iunie 2015
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 12/15 iunie 2015
Proiect Hotarare AGOA din 12/15 iunie 2015
Materiale AGOA din 12/15 iunie 2015:
Material informativ aferent AGOA din 12/15 iunie 2015
Lista informatii candidati propusi pentru functia de administrator – la data de 12 mai 2015
CV – dl. Nicolae Bogdan Codrut Stanescu
Rezultate vot:
Raport Curent aferent Hotarare nr. 5/2015 adoptata de AGOA din 12 iunie 2015
Rezultate vot AGOA din 12 iunie 2015
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2015
Convocare AGOA si AGEA – 29-30 aprilie 2015
Procura speciala pentru AGOA din 29/30.04.2015
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 29/30.04.2015
Proiecte Hotarare AGOA din 29/30.04.2015
Materiale AGOA 29/30 aprilie 2015
Raportul anual al administratorilor ptr. exercitiul financiar 2014 cf. Reg. CNVM nr. 1/2006 – aferent situatii financiare individuale auditate
Raportul Auditorului incluzand si situatiile financiare individuale la 31.12.2014 intocmite cf. IFRS, auditate
Raportul administratorilor ptr. exercitiul financiar 2014 – aferent situatii financiare consolidate auditate
Raportul Auditorului incluzand si situatiile financiare consolidate la 31.12.2014 intocmite cf. IFRS, auditate
Material AGOA – pct. 4 de pe ordinea de zi – referitor BVC 205, Plan Productie 2015, Plan investitii 2015:
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi - referitor aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru 2015
AGEA 29-30 aprilie 2015:
Procura speciala pentru AGEA din 29/30.04.2015
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 29/30.04.2015
Proiecte Hotarari AGEA din 29/30.04.2014
Material AGEA din 29-30 aprilie 2015
Material informativ AGEA din 29/30.04.2014
Rezultate vot AGOA si AGEA din 29 aprilie 2015
Raport Curent aferent Hotarari nr. 2/2015 – nr. 4/2015 adoptate de AGOA si AGEA din 29.04.2015
Adunarea Generala Ordinara din data de 4/5 martie 2015
Convocator AGOA – 4/5 martie 2015
Procura speciala pentru AGOA din 4/5 martie 2015
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 4/5 martie 2015
Proiect Hotarare AGOA din 4/5 martie 2015
Material informativ aferent AGOA din 4/5 martie 2015
Lista informatii candidati propusi pentru functia de administrator – la data de 2 februarie 2015
CV - dl. Bogdan-Nicolae Badea_RO
CV – dl. Yedil Utekov_RO
Raport Curent aferent Hotarare nr. 1/2015 adoptata de AGOA din 4 martie 2015
Rezultate vot AGOA din 4 martie 2015

ARHIVA 2014

Descriere raport
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2014
Convocare AGOA si AGEA – 29-30 aprilie 2014
Procura speciala pentru AGOA din 29/30.04.2014 – actualizat la 17.04.2014
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 29/30.04.2014 – actualizat la 17.04.2014
Proiecte Hotarari AGOA din 29/30.04.2014
Materiale AGOA 29-30 aprilie 2014:
Raportul anual al administratorilor ptr. exercitiul financiar 2013 cf. Reg. CNVM nr. 1/2006 – aferent situatii financiare AUDITATE
Raportul Auditorului incluzand si situatiile financiare individuale la 31.12.2013 intocmite cf. IFRS – AUDITATE
Raportul administratorilor ptr. exercitiul financiar 2013– aferent situatii financiare consolidate – AUDITATE
Raportul Auditorului incluzand si situatiile financiare consolidate la 31.12.2013 intocmite cf. IFRS – AUDITATE
Material AGOA – pct. 3 de pe ordinea de zi referitor aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de acoperire a pierderii reportate
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi:
Material AGOA – pct. 6 de pe ordinea de zi referitor alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie
Lista finala continand informatii candidati propusi pentru functia de membru al noului Consiliu de Administratie
CV dl. Azamat Zhangulov
CV dl. Alexandru Nicolcioiu
CV dl. Sorin Graure
CV dl. Gabriel Dumitrascu
CV dl. Károly Borbély
Material AGOA – pct. 7 de pe ordinea de zi, referitor aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie pentru 2014
AGEA 29-30 aprilie 2014
Procura speciala pentru AGEA din 29/30.04.2014
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 29/30.04.2014
Proiecte Hotarari AGEA din 29/30.04.2014
Material informativ AGEA din 29/30.04.2014
Rezultate vot AGOA si AGEA din 29 aprilie 2014
Raport Curent aferent Hotararii nr. 1/2014 – nr. 4/2014 adoptate de AGOA si AGEA din 29.04.2014

ARHIVA 2013

Descriere raport
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 16/19 august 2013
Materiale AGEA 16-19 august 2013:
Convocator AGEA – 16-19 august 2013
Material informativ aferent AGEA din 16/19.08.2013
Procura speciala pentru AGEA din 16/19.08.2013
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 16/19.08.2013
Proiecte Hotarari AGEA din 16-19.08.2013:
Raport Curent aferent Hotararii nr. 6/2013 si nr. 7/2013 adoptate de AGEA din 16.08.2013
Rezultatele votului pentru sedinta AGEA din 16.08.2013
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18/19 iunie 2013
Convocator AGOA – 18-19 iunie 2013
Materiale AGOA 18-19 iunie 2013
Material informativ aferent AGOA din 18-19.06.2013
Procura speciala pentru AGOA din 18-19.06.2013
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 18-19.06.2013
Proiect Hotarare AGOA din 18-19.06.2013
Lista informatii candidati propusi pentru functia de administrator – la data de 17.05.2013
CV - dl. Gabriel Dumitrascu
Raport Curent aferent Hotarare nr. 5/2013 adoptata de AGOA din 18.06.2013
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2013
Convocator AGOA – 29 aprilie 2013
Procura speciala pentru AGOA din 29.04.2013
Buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA din 29.04.2013
Proiect Hotarare AGOA din 29.04.2013
Materiale AGOA 29 aprilie 2013
Raportul administratorilor ptr. exercitiul financiar 2012 cf Reg CNVM nr. 1/2006 – aferent situatii financiare individuale AUDITATE
Raportul Auditorului incluzand si situatiile financiare individuale la 31.12.2012 intocmite cf. IFRS – AUDITATE
Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2012 – aferent situatii financiare consolidate AUDITATE
Raportul Auditorului incluzand si situatiile financiare consolidate la 31.12.2012 intocmite cf. IFRS – AUDITATE
Materiale AGOA 29 aprilie 2013 – pct. 4 de pe ordinea de zi
BVC 2013
Plan Productie 2013
Plan Investitii 2013
Material AGOA – pct. 5 de pe ordinea de zi privind aprobarea indemnizatiei membrilor CA pentru 2013
Raport Curent aferent Hotarare nr. 4/2013 adoptata de AGOA din 29.04.2013
Rezultatele votului pentru sedinta AGOA din 29.04.2013
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 5/6 martie 2014
Materiale AGOA 5 martie 2013:
​Convocator AGOA si AGEA - 5 martie 2013
Material informativ aferent AGOA din 5.03.2013
Procura speciala pentru AGOA din 5.03.2013
Formular de vot prin corespondenta pentru AGOA din 5.03.2013
Proiecte Hotarare AGOA din 5.03.2013
Lista informatii candidati propusi pentru functia de administrator – la data de 1.02.2013
Materiale AGEA 5 martie 2013
Material informativ aferent AGEA din 5.03.2013
Procura speciala pentru AGEA din 5.03.2013
Formular de vot prin corespondenta pentru AGEA din 5.03.2013
Proiecte Hotarare AGEA din 5.03.2013
Raport curent aferent Hotararilor nr. 1/2013, nr. 2/2013 si nr. 3/2013 adoptate de AGOA si respectiv AGEA din 05 martie 2013