Comitete consultative

Comitetul de Audit asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea situațiilor financiare ale Societății, procesul de raportare financiară, sistemul de control intern și gestionarea riscurilor cu care se confruntă Societatea, procesul de audit intern și extern, calificările și independența auditorului intern și extern și performanța Companiei, precum și procesul de monitorizare a respectării legilor și reglementărilor și orice cod aplicabil Companiei.


Membrii Comitetului de Audit sunt:

  • Dan Alexandru IANCU - Președinte
  • Alexey GOLOVIN - Membru
  • Nicolae Bogdan Codruţ STĂNESCU - Membru

Regulamentul Comitetului de Audit