Comitete consultative

În cadrul Consiliului de Administrație s-au constituit două (2) comitete consultative.

Comitetul de Audit asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea situațiilor financiare ale Societății, procesul de raportare financiară, sistemul de control intern și gestionarea riscurilor cu care se confruntă Societatea, procesul de audit intern și extern, calificările și independența auditorului intern și extern și performanța Companiei, precum și procesul de monitorizare a respectării legilor și reglementărilor și orice cod aplicabil Companiei.


Membrii Comitetului de Audit sunt:

  • Dan Alexandru IANCU - Președinte
  • Askar ABILOV - Membru
  • Nicolae Bogdan Codruţ STĂNESCU - Membru

Regulamentul Comitetului de Audit


Comitetul de Strategie
asistă Consiliul de Administratie în îndeplinirea responsabilităţilor acestuia în domeniul elaborării şi actualizării strategiei generale de dezvoltare a Societăţii.


Membrii Comitetului de Strategie sunt:

  • Yedil UTEKOV - Preşedinte 
  • Felix CRUDU-TESLOVEANU  - Membru
  • Bogdan-Cătălin STERIOPOL - Membru 

Regulamentul Comitetului de Strategie