Auditor

În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. are obligația auditării situațiilor financiare anuale individuale ale Companiei, precum și a situațiilor financiare anuale consolidate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din 26 aprilie 2024 a aprobat renumirea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L ca auditor financiar al RRC și stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru un an, respectiv pentru anul financiar 2024.
 

Pentru exercițiile financiare 2008 – 2024

ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L, companie membră a Camerei Auditorilor Financiari din România cu nr. 77/15.08.2001

Coordonate contact:

Adresa: București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 21, sector 1
Nr. Reg. Com. J40/5964/1999,
CUI 11909783,
Telefon +40 21 402 40 00
Fax +40 21 310 71 93
www.ey.com/RO

 

Pentru exercițiile financiare 2002 – 2007

Deloitte Audit SRL - Companie membră a Camerei Auditorilor Financiari din România cu nr. 25/25.06.2001

Coordonate contact:

Adresa: București, Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Etaj 3, Sector 1
Nr.Reg.Com.: J40/6775/1995
CUI: 7756924
Telefon: 021 222 1661
 

 

Auditorul intern  

Auditul intern este efectuat de o divizie separată structural (departament de audit intern), care raportează din punct de vedere funcţional către Consiliul de Administraţie prin intermediul Comitetului de Audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta raportează direct Directorului General.