Auditor

În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Rompetrol Rafinare S.A. are obligația auditării situațiilor financiare anuale individuale ale Companiei, precum și a situațiilor financiare anuale consolidate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din 27 aprilie 2018 a aprobat numirea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L ca auditor financiar al RRC și stabilirea duratei contractului de audit financiar pentru un an, respectiv pentru anul financiar 2018.
 

Pentru exercițiile financiare 2008 – 2017

ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L, companie membră a Camerei Auditorilor Financiari din România cu nr. 77/15.08.2001

Coordonate contact:

Adresa: București, clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 21, sector 1
Nr. Reg. Com. J40/5964/1999,
CUI 11909783,
Telefon +40 21 402 40 00
Fax +40 21 310 71 93
www.ey.com/RO

 

Pentru exercițiile financiare 2002 – 2007

Deloitte Audit SRL - Companie membră a Camerei Auditorilor Financiari din România cu nr. 25/25.06.2001

Coordonate contact:

Adresa: București, Str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Etaj 3, Sector 1
Nr.Reg.Com.: J40/6775/1995
CUI: 7756924
Telefon: 021 222 1661
 

 

Auditorul intern  

Având în vedere că modul de organizare la nivelul Grupului KMG International implică și existența unor funcțiuni operaționale de suport cu diferite responsabilități, Auditul intern este realizat de un departament specializat al Grupului. Relația dintre societate și funcțiunile de la nivelul Grupului KMG International este reglementată prin contract de prestări servicii.