Informații despre acțiuni

Rompetrol Rafinare este o societate comercială administrată în sistem unitar, emitentă de acțiuni listate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. ("BVB"), la categoria Standard, sub simbol de piață RRC.

Admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe BVB a fost hotărâtă prin Decizia Consiliului Bursei privind admiterea la tranzacționare nr. 27/25.03.2004. Începând cu data de 7 aprilie 2004, acțiunile emise de ROMPETROL RAFINARE sunt tranzacționate pe piața principală, administrată de BVB la categoria Standard, sub simbol de piață RRC. Anterior acestei date, acțiunile Societății au fost listate pe piața reglementată, operată de RASDAQ.

Informaţii acţiuni

Simbol la Bursa de Valori București RRC
Piața de tranzacționare BVB, categoria Standard, acțiuni - din 7 aprilie 2004
Număr total de acțiuni 26.559.205.726*
Valoare nominală 0,10 lei
Capital social subscris și vărsat 2.655.920.572,60 lei*
Tipul acțiunilor comune, ordinare, nominative, dematerializate, indivizibile
Cod ISIN ROPTRMACNOR5
Cod Bloomberg (BBGID) RRC:RO
Indici care conțin actiunea RRC Indicii BVB: BETPlus; BET-NG

Prețul de piață

Cu ajutorul linkurilor de mai jos se poate accesa site-ul Bursei de Valori București, pentru a consulta următoarele informaţii:

Datele de tranzactionare întârziate cu 15 minute, privind acțiunile Rompetrol Rafinare:

Click aici

Reprezentarea grafică a evoluției prețului și volumul acțiunilor:

Click aici

DIVIDENTE

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2022

Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 27 aprilie 2023 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2022, în sumă de 666.277.159 lei, pe următoarele destinații:

(i) rezervă legală (5% din rezultat 2022) în valoare de 62.195.597 lei şi

(ii) acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori, în valoare de 604.081.562 lei;

Hotărârea nr. 1/2023 AGOA din 27 aprilie 2023 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2021

Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 28 aprilie 2022 a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021.

La data de 31.12.2021, Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat o pierdere pierdere netă în sumă de (450.988.114) lei.

Având în vedere cele mai sus menționate, Rompetrol Rafinare S.A. nu a putut acorda dividende acționarilor pentru exercițiul financiar 2021.

Hotărârea nr. 1/2022 AGOA din 28 aprilie 2022 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2020

Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 28 aprilie 2021 a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020.

La data de 31.12.2020, Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat o pierdere de 645.823.057 lei.

Având în vedere cele mai sus menționate, Rompetrol Rafinare S.A. nu a putut acorda dividende acționarilor pentru exercițiul financiar 2020.

Hotărârea nr. 1/2021 AGOA din 28 aprilie 2021 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2019

Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 29 aprilie 2020 a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019.

La data de 31.12.2019, Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat o pierdere de 352.730.468 lei.

Având în vedere cele mai sus menționate, Rompetrol Rafinare S.A. nu a putut acorda dividende acționarilor pentru exercițiul financiar 2019.

Hotărârea nr. 1/2020 AGOA din 29 aprilie 2020 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2018

Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 24 aprilie 2019 a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018.

La data de 31.12.2018, Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat o pierdere de 230.205.630 lei.

Având în vedere cele mai sus menționate, Rompetrol Rafinare S.A. nu a putut acorda dividende acționarilor pentru exercițiul financiar 2018.

Hotărârea nr. 1/2019 AGOA din 24 aprilie 2019 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea Generală a Acționarilor.

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2017

Adunarea generala a actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 27 aprilie 2018 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017, pe următoarele destinații:

(i) rezervă legală (5% din rezultat 2017) în valoare de 20.916.836 lei şi

(ii) acoprirea pierderilor reportate din anii anteriori, în valoare de 397.419.892 lei;

Hotărârea nr. 2/2018 AGOA din 27 aprilie 2018 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.

 

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2016

Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 27 aprilie 2017 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016, pe următoarele destinații:

(i) rezervă legală (5% din rezultat 2016) în valoare de 3.500.075 lei şi

(ii) acoprirea pierderilor reportate din anii anteriori, în valoare de 66.501.433 lei;

Hotărârea nr. 3/2017 AGOA din 27 aprilie 2017 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.

 

Hotărârea AGA referitoare la repartizarea profitului pentru anul 2015

Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 28 aprilie 2016 a aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015, pe următoarele destinații:

(i) rezervă legală (5% din rezultat 2015) în valoare de 4.214.600 lei și

(ii) acoprirea pierderilor reportate din anii anteriori în valoare de 80.077.396 lei;

Hotărârea nr. 1/2016 AGOA din 28 aprilie 2016 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.

 

Hotărârea AGA referitoare la aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2014

Adunarea generală a acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 29 aprilie 2015 a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2014.

La data de 31.12.2014, Rompetrol Rafinare S.A. a înregistrat o pierdere de 1.074.861.979 lei.

Având în vedere cele mai sus menționate, Rompetrol Rafinare S.A. nu a putut acorda dividende acționarilor pentru exercițiul financiar 2014.

Hotărârea nr. 2/2015 AGOA din 29 aprilie 2015 poate fi consultată integral în secțiunea Relația cu Investitorii > Adunarea generală a acționarilor.

Registrul Acționarilor

Evidența acțiunilor și acționarilor Rompetrol Rafinare S.A. este ținută de Depozitarul Central S.A. București.

Acționarii Rompetrol Rafinare trebuie să se adreseze Depozitarului Central în cazurile în care le sunt necesare următoarele servicii:

  • eliberare de extras de cont și lista de coduri confidențiale;
  • eliberare istoric de cont și sumar al pozițiilor de cont;
  • modificarea datelor de identificare (modificare nume/denumire, adresă);
  • efectuarea transferurilor directe pentru cauza de moarte (moșteniri);
  • efectuarea transferurilor directe între rude sau afini.

Solicitările trebuie adresate direct Depozitarului Central, cu sediul în București, Bd. Carol I nr 34 - 36, sector 2, cod poștal 020922 sau, în unele cazuri, Participanților (societăți de servicii de investiții financiare, bănci custode) care efectuează astfel de servicii.

Lista Participanților și a serviciilor pe care aceștia le pot efectua sunt disponibile pe site-ul Depozitarului Central: www.depozitarulcentral.ro