ETICĂ ȘI INTEGRITATE (POLITICA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE)

KMG International și companiile subsidiare urmăresc o cultură corporativă care încurajează raportarea abaterilor profesionale care necesită aplicarea mecanismelor de control etic în cadrul organizației.
 
KMG International se angajează să promoveze un loc de muncă care să conducă la o comunicarea deschisă în ceea ce privește practicile de afaceri ale companiei.
 
Compania își propune să protejeze pe oricine ridică o sesizare/plângere rezonabilă împotriva represaliilor ilegale și a discriminării pentru că a dezvăluit sau raportat în mod corespunzător un comportament ilegal sau neetic.
 
În acest sens, compania noastră a dezvoltat Politica Whistleblower care permite fiecărui angajat, furnizor, client sau colaborator al KMG International să poată transmite sesizări/reclamații cu bună credință, protejate de confidențialitate, fără teamă de represalii.
 
Sesizările/reclamațiile ridicate se pot referi la orice tip de tranzacții sau evenimente pentru care există o presupunere rezonabilă că au fost efectuate cu încălcarea legii, a regulamentelor interne și/sau a standardelor de integritate sau etică.
 
Angajații/ colaboratorii/furnizorii/clienții noștri sunt încurajați să utilizeze acest canal de raportare în orice moment când observă o neregulă de natură etică sau o conduită necorespunzătoare în cadrul Grupului KMG International.
 
Sesizările/plângerile dvs. se pot trimite la următoarea adresa de e-mail: speakup@rompetrol.com
 
Va asigurăm că toate informațiile furnizate vor fi tratate cu maximă confidentialitate, păstrându-se anonimatul persoanei care a relatat informațiile!

 

Coduri de etică

Nume Vizualizează
Codul de etică și conduită profesională Vezi aici
Codul de etică furnizori Vezi aici